Propozycje na kwiecień

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi kwietniowymi propozycjami – aktywny link.

Placówki Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy są czynne:
w poniedziałek: 13.00 – 20.00,
od wtorku do piątku: 10.00 – 20.00
.
Czytelnia i Wypożyczalnia Naukowa nr VI, Wypożyczalnia nr 17 i Wypożyczalnia nr 28 są czynne również
w soboty w godzinach 10.00 – 15.00.