Tabliczka z notatkami

Dokumenty są w formacie pdf, a linki otwierają się w nowej zakładce przeglądarki:

Zarządzenie nr 7/2019 w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu – aktywny link – obowiązuje od 17.09.2019.

Regulamin Biblioteki Publicznej Włochy – aktywny link – załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2019.

Wzór zobowiązania – aktywny link – wzór zobowiązania wypełnianego przez Czytelnika przy zapisie.


ikona tarczy
ikona kamery

Regulamin ochrony danych osobowych – aktywny link – załącznik nr 1 do Regulaminu Biblioteki.

Regulamin monitoringu wizyjnego – aktywny link – monitoring budynku przy ul. Chrościckiego 2.


dwie kostki do gry

Regulamin gier planszowych – aktywny link – obowiązuje od 01.10.2019.


2 słupki monet

Cennik opłat – aktywny link – cennik opłat wymienionych w Regulaminie Biblioteki.


Regulamin wolontariatu

Zarządzenie nr 19/2022 – aktywny link – zarządzenie obowiązujące od 29.12.2022.

Regulamin wolontariatu – aktywny link – załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2022.

Porozumienie w sprawie wolontariatu – aktywny link – załącznik nr 1 do Regulaminu wolontariatu.


Regulamin wypożyczania odtwarzaczy „Czytak Plus” i cyfrowych książek mówionych osobom z dysfunkcją wzroku
obowiązujący od 10.04.2018r.

Zarządzenie nr 4/2018 – aktywny link – zarządzenie obowiązujące od 10.04.2018.

Regulamin wypożyczania urządzeń Czytak – aktywny link – załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2018.

Potwierdzenie wypożyczenia Czytaka – aktywny link