Litra i

Regulaminy

Aktualnie obowiązujące regulaminy w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Tabliczka z notatkami

Dokumenty są w formacie pdf, a linki otwierają się w nowej zakładce przeglądarki:

Zarządzenie nr 3/2024 w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu – aktywny linkobowiązuje od 01.02.2024.

Regulamin Biblioteki Publicznej Włochy – aktywny link – załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2024.

Załączniki do Regulaminu Biblioteki obowiązujące od 01.02.2024:

  1. Klauzule informacyjne związane z ochroną danych osobowych – aktywny link
  2. Cennik opłat – aktywny link – cennik opłat wymienionych w Regulaminie Biblioteki.
  3. Wzór zobowiązania – aktywny link – wzór zobowiązania wypełnianego przez Czytelnika przy zapisie.
  4. Instrukcja korzystania z wrzutni bibliotecznych – aktywny link

Archiwalne regulaminy znajdują się na końcu strony.


Regulamin wolontariatu

Zarządzenie nr 19/2022 – aktywny link – zarządzenie obowiązujące od 29.12.2022.

Regulamin wolontariatu – aktywny link – załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2022.

Porozumienie w sprawie wolontariatu – aktywny link – załącznik nr 1 do Regulaminu wolontariatu.


Regulamin wypożyczania odtwarzaczy „Czytak Plus” i cyfrowych książek mówionych osobom z dysfunkcją wzroku
obowiązujący od 10.04.2018r.

Zarządzenie nr 4/2018 – aktywny link – zarządzenie obowiązujące od 10.04.2018.

Regulamin wypożyczania urządzeń Czytak – aktywny link – załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2018.

Potwierdzenie wypożyczenia Czytaka – aktywny link


Tabliczka z notatkami

Archiwalne regulaminy. Dokumenty są w formacie pdf, a linki otwierają się w nowej zakładce przeglądarki:

Zarządzenie nr 7/2019 w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu – aktywny link – obowiązywało od 17.09.2019 do 31.01.2024.

Regulamin Biblioteki Publicznej Włochy – aktywny link – załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2019 obowiązujący od 17.09.2019 do 31.01.2024.

Wzór zobowiązania – aktywny link – wzór zobowiązania wypełnianego przez Czytelnika przy zapisie obowiązujący do 31.01.2024.

Cennik opłat – aktywny link – cennik opłat wymienionych w Regulaminie Biblioteki obowiązujący do 31.01.2024.

Regulamin gier planszowych – aktywny link – obowiązujący do 31.01.2024.