znak uwaga

Terminy zajęć należy indywidualnie uzgadniać z pracownikami placówek Biblioteki.


Zarys osoby czytającej książkę

Lekcje biblioteczne

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy prowadzi lekcje biblioteczne dla najstarszych grup przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych. Celem lekcji jest kształcenie umiejętności korzystania z warsztatu informacyjnego biblioteki, umiejętności korzystania z różnych typów wydawnictw i wyszukiwania w nich informacji, kształtowanie nawyku czytania i korzystania z biblioteki. W trakcie lekcji omawiane są również zasady poszanowania zbiorów bibliotecznych jako dobra wspólnego. Ważnym zadaniem lekcji bibliotecznych jest przygotowanie uczniów do korzystania z krajowej sieci bibliotecznej.

Terminy lekcji są ustalane indywidualnie z pracownikami poszczególnych placówek Biblioteki.

Klasa I: „Biblioteka i jej zbiory”. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych i zachowania się w bibliotece.

Klasa II: „Wypożyczalnia i czytelnia”. Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych i Internetu. Zasady zapisywania się. 

Klasa III: „Książka” – Zapoznanie z zewnętrzną i wewnętrzna budową książki, układem treści oraz rolą tekstów pomocniczych i ilustracji. Prezentacja multimedialna na temat historii pisma i form książki. 

Klasa IV: „Aparat informacyjny biblioteki”. Katalogi biblioteczne jako informacja o gromadzonych zbiorach (dokumentach). Rodzaje katalogów, porównanie tradycyjnych katalogów kartkowych z katalogiem komputerowym oraz zasady korzystania z katalogów on-line.

Kontakt do Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 22 – aktywny link

1. Chodzę do szkoły, więc idę do biblioteki.
Czym różni się od biblioteki szkolnej i jak jest zorganizowana biblioteka publiczna, jakie panują w niej reguły i kto może korzystać z jej zbiorów. Wyjaśnienie terminologii związanej z biblioteką, przypomnienie budowy książki  i zasad jej ochrony, zapoznanie z układem księgozbioru dziecięcego. Gry i zabawy słowne, aforyzmy i sentencje związane z biblioteką.  

2. Czy zbiory specjalne w bibliotece są dla specjalnego czytelnika?
Czy biblioteka to tylko miejsce gromadzenia książek? Co to są zbiory specjalne i jak, w zależności od czasów i charakteru biblioteki, je definiowano? Czy takie szczególne materiały wypożyczać może każdy czytelnik? Jakiego typu zbiory specjalne gromadzi Biblioteka we Włochach, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów Wypożyczalni nr 28. Zajęcia o charakterze poglądowym połączone z prezentacją różnego typu zbiorów specjalnych. Uzmysłowienie młodym czytelnikom, że biblioteka to tajemnicze i szczególne miejsce, w którym znajdziemy nie tylko tradycyjne książki.

3. Książki to nie wszystko. Biblioteka jako centrum promocji kultury i miejsce przyjazne lokalnej społeczności.
Nowoczesna biblioteka miejscem spotkań z kulturą reprezentowaną nie tylko poprzez kontakt z literaturą. Opowieść o bogatym „życiu wewnętrznym” biblioteki: wystawy, spotkania, przedstawienia teatralne, wycieczki, festyny, konkursy. Zaprezentowanie Wypożyczalni nr 28 jako instytucji otwartej na potrzeby lokalnej społeczności w każdym wieku, która w takim właśnie miejscu może aktywnie realizować i promować swoje pasje , marzenia ,potrzeby: kluby zainteresowań, warsztaty, kursy, wydarzenia o charakterze okolicznościowym.

4. Od papirusu do pliku, czyli biblioteka = nowoczesność: zajęcia mające na celu zaprezentowanie nowych metod pracy w bibliotece.
Prezentacja bibliotek cyfrowych i ich zasobów oraz sposoby ich  wykorzystania (Federacja Bibliotek Cyfrowych, Polona). Prezentacja polecanych stron (np. IPSB, Culture.pl, Słowniki itp). Zajęcia mają na celu pokazanie, jak duże zmiany zachodzą w funkcji biblioteki i jak bardzo zmienia się dostępność do zbiorów bibliotecznych. Zaprezentowane zostaną podstawowe funkcje biblioteki, omówione zasady wyszukiwania zbiorów, także tych, których nie ma w bibliotece szkolnej lub publicznej. Młodzież dowie się, że można  zapoznać się z zabytkami kultury w domu przy komputerze. Na zajęciach polecane będą wartościowe strony www, tak aby uczniowie mogli  korzystać ze sprawdzonych materiałów i poszerzać swoją wiedzę.

Kontakt do Wypożyczalni nr 28 – aktywny link

Klasy I – II: „Moja pierwsza wizyta w Bibliotece” – zapoznanie z biblioteką i jej ofertą, regulaminem i zasadami korzystania ze zbiorów, prezentacja najnowszych wydawnictw z literatury dziecięcej i popularnonaukowej. Lekcja przeznaczona również dla najstarszej grupy przedszkolnej.        

Klasy I – III: „Od piktogramów do książki elektronicznej” krótka historia pisma i form książki, prezentacja plansz z przykładami piktogramów, hieroglifów, pisma klinowego, pisma węzełkowego, zwoju, manuskryptu. Lekcja przeznaczona również dla najstarszej grupy przedszkolnej. 

Klasa IV – VI: „Katalogi biblioteczne i ich funkcje” zasady korzystania z katalogów on-line, porównanie tradycyjnych katalogów kartkowych z katalogiem komputerowym.

Kontakt do Wypożyczalni nr 71 – aktywny link


Postać w ruchu

Wycieczki do biblioteki

Wycieczki do Biblioteki dla grup zorganizowanych (dzieci do 6 lat). W programie wycieczki: zwiedzanie wypożyczalni i czytelni dla dzieci, oglądanie książek w ciekawej szacie graficznej dla najmłodszych, czytanie bajek, zajęcia plastyczne. Wycieczki odbywają się w:


Miotła z piłką

Bajkoczytajki z bohaterem

„Bajkoczytajki z bohaterem” – cykliczne spotkania literacko-plastyczne dla grup przedszkolnych. W każdym miesiącu bohaterem spotkania jest inna bajkowa postać będąca tematem pracy plastycznej, quizu, zabawy, itp.

Terminy zajęć należy indywidualnie uzgadniać z pracownikami Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 22.
Kontakt do Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 22 – aktywny link


Torebka

Książeczka z Woreczka

Projekt „Książeczka z Woreczka” realizowany we współpracy z Przedszkolami: nr 175, nr 22 i nr 29 skierowany jest głównie do grup pięciolatków. Polega na przekazaniu do Przedszkoli przygotowanych zestawów książek w kolorowych workach (oznaczonych emblematami), które dzieci wypożyczają do domu na okres tygodnia.
Głównymi celami projektu są:

  • zapewnienie wychowankom Przedszkoli nr 175, nr 22, nr 29 stałego dostępu do różnorodnych książek;
  • nauka poszanowania wspólnej własności;
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności.

Kontakt do Wypożyczalni nr 71 – aktywny link


Magiczna różczka

Spotkania z bajką

Głośne czytanie wybranych bajek lub innych tekstów literackich dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia połączone są z zabawami logicznymi lub zajęciami plastycznymi. Spotkania z bajką prowadzone są głównie dla grup przedszkolnych, ale zapraszamy na nie również wszystkie inne dzieci.
Terminy zajęć należy indywidualnie uzgadniać z pracownikami placówek Biblioteki.

Zajęcia odbywają się w trakcie trwania roku szkolnego w:


Magiczna różczka

Niezwykły świat książek

Interaktywne zajęcia dla przedszkolaków łączące różne aktywności: głośne czytanie, proste zajęcia plastyczne, zabawę, gry planszowe (wieloformatowe). Zajęcia odbywają się w trakcie trwania roku szkolnego w Wypożyczalni nr 17.

Terminy zajęć należy indywidualnie uzgadniać z pracownikami Wypożyczalni nr 17.
Kontakt do Wypożyczalni nr 17 – aktywny link