Multimedialne Archiwum Miasta Ogrodu Włochy


ikona domu

Adres:

ul. Ks. J. Chrościckiego 2
02 – 421 Warszawa
1 piętro

ikona słuchawki telefonu

Telefon:

+48 (22) 863 89 61-62 wew. 101

tel. koordynatorki 608 380 126 (12:00-18:00)

ikona zegaru

godziny otwarcia:

 w każdy czwartek, w godzinach 15:30 – 19:30

ikona zegaru

strona internetowa:

mamow.pl


O projekcie:

Multimedialne Archiwum Miasta Ogrodu Włochy (MAMOW) to cyfrowe archiwum historii Włoch – historii miejsca i ludzi. Naszym celem jest gromadzenie, zabezpieczenie i udostępnianie cyfrowych kopii dokumentów i fotografii przechowywanych w domowych archiwach mieszkańców i lokalnych instytucji. Dzięki nowoczesnej technologii możemy sprawić, że dokumenty te są i będą w przyszłości dostępne bez ograniczeń dla Państwa i dla przyszłych pokoleń.

Inspiracją do powstania MAMOW były prowadzone w latach 2006-2013 spotkania, w czasie których zaproszeni goście – członkowie rodzin, które mieszkają we Włochach od pokoleń podzielili się ze słuchaczami opowieściami o życiu codziennym, a także o historii, której oni sami i ich bliscy byli świadkami lub uczestnikami. Te opowieści, a także bogactwo pamiątek i fotografii – obrazów minionego świata, które znajdują się w posiadaniu mieszkańców Włoch stanowiły zaczątek Multimedialnego Archiwum Miasta Ogrodu Włochy.

Co można znaleźć w MAMOW?

Główną, najcenniejszą część cyfrowej kolekcji MAMOW stanowią materiały z archiwów domowych: fotografie, dokumenty, listy, plany architektoniczne budynków. Te materiały mówią nie tylko o historii rodzin, ale także o historii miejsca i społeczności; często sięgają poza czas związany z życiem we Włochach – pokazują losy Polaków na przestrzeni od końca XIX wieku do połowy XX wieku.

Równie cenną część kolekcji stanowią nagrane spotkania i rozmowy z mieszkańcami – te materiały dostępne są w serwisie MAMOW we fragmentach – całość możliwa jest do odsłuchania w Gabinecie MAMOW, który mieści się w Czytelni i Wypożyczalni Naukowej w Pałacyku Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2.

Kolejną interesującą część kolekcji stanowi prasa wydawana we Włochach w latach 1928-1939 – udostępniamy Państwu skany Wiadomości Włochowskich, Przeglądu Podmiejskiego i Nowin Włochowskich. Udało się nam także pozyskać zgodę na skanowanie i udostępnienie części zbioru zatytułowanego Akt Miasta Włochy przechowywanego w milanowskim oddziale Archiwum Państwowego. W tym zbiorze znajdą Państwo m.in. dokumenty związane z utworzeniem gminy Włochy, a następnie miasta oraz protokoły z posiedzenia Rady Gminy w czasie których podejmowano kluczowe dla rozwoju i funkcjonowania Włoch decyzje.

Jak działamy?

Spotykamy się z mieszkańcami, rozmawiamy, nagrywamy relacje, skanujemy przyniesione przez Państwa materiały. W ten sposób wspólnie zbudowaliśmy kolekcję, która zasięgiem czasowym obejmuje głównie lata 1926 – 1951.

Organizujemy dla Państwa spotkania wspomnieniowe – związane z rocznicami wydarzeń znaczących w życiu i historii Włoch, ale również związane z historią włochowskich rodzin oraz ważnych dla historii Włoch postaci i instytucji.

Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu kolekcji Multimedialnego Archiwum Miasta Ogrodu Włochy

Zapraszamy do dzielenia się swoimi historiami rodzinnymi i wiedzą o Włochach. Przyszedł czas na rozbudowanie naszej wspólnej kolekcji o dokumenty, fotografie i opowieści związane z życiem we Włochach po włączeniu do Warszawy. Interesują nas zdjęcia z podwórek, ulic, szkół, kościołów, które stanowią dokument zmian zachodzących we Włochach. Interesują nas również zdjęcia rodzinne. Ale przede wszystkim interesują nas Państwa opowieści!

Kontakt

Agnieszka Leszyńska
tel. 608 380 126
adres mailowy: aleszynska@bpwlochy.waw.pl lub mamow@bpwlochy.waw.pl
Informacje można uzyskać na miejscu w Czytelni i Wypożyczalni Naukowej nr VI przy ul. Chrościckiego 2