2023

Dziękujemy wszystkim, którzy zagłosowali na projekty związane z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w Budżecie Obywatelskim 2023. Dzięki Państwa głosom nasze zbiory powiększą się o nowości wydawnicze, gry planszowe oraz puzzle.


2022

Serdecznie dziękujemy za głosy oddane na projekty związane z działalnością Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy!


Sprawozdanie z wykonania zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Na podstawie Umowy nr WŁO/KI/B/VII/3/4/17/1/22/R220007/921/92116/2800 zawartej w dniu 11.01.2022 r. dotyczącej finansowania zadań w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na rok 2022 Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie w kwocie 106 400 zł na realizację zadań:

 • 386 Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki w Dzielnicy Włochy – za kwotę 101 400 zł, na który zagłosowało 679 osób
 • 1553 Bawmy się ekologicznie – zakup zabawek przyjaznych środowisku – za kwotę 5 000 zł, na który zagłosowało 144 osoby
Opis realizacji zadań:
Zadanie 386

W ramach zadania Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki w Dzielnicy Włochy, zakupiono 3 471 jednostek inwentarzowych w tym: 3 073 książek, 398 jednostek zbiorów specjalnych, czyli 240 audiobooków oraz 158 filmów DVD.
Poszczególne placówki powiększyły swoje zbiory następująco:

 • Czytelnia i Wypożyczalnia Naukowa nr VI – 201 książek
 • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 – 441 książek, 42 audiobooki, 40 filmów DVD
 • Wypożyczalnia nr 17 – 787 książek, 20 filmów DVD
 • Wypożyczalnia nr 28 – 622 książki, 90 audiobooków, 98 filmów DVD
 • Wypożyczalnia nr 30 – 496 książek, 93 audiobooki
 • Wypożyczalnia nr 71 – 526 książek oraz 15 audiobooków
Zadanie 1553

W ramach zadania Bawmy się ekologicznie – zakup zabawek przyjaznych środowisku, zakupiono 105 sztuk zabawek dla dzieci na łączną kwotę 5 000,00 zł.
Wszystkie zabawki dostępne są w Wypożyczalni nr 17 w Al. Jerozolimskich 200.


2015-2021

Dziękujemy wszystkim, którzy zagłosowali na projekty związane z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy!


W latach 2015 – 2021 Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy otrzymała środki finansowe z Budżetu Partycypacyjnego/Obywatelskiego na wsparcie swojej działalności w kwocie 512 530 zł.
Środki te były głównie przeznaczone na:

 • zakup zbiorów (książki, filmy, audiobooki) – 429 000 zł, z których zakupiono ogółem 16 961 jednostek inwentarzowych zbiorów
 • teatrzyki dla dzieci – 29 300 zł, z których zrealizowano 44 przedstawienia – a skorzystało 2727 osób
 • zakup gier planszowych – 28 490 zł, z których zakupiono 396 gier

Ponadto ze środków Budżetu Obywatelskiego finansowano zakup materiałów na zajęcia dla dzieci i dorosłych, prasę oraz spotkania autorskie itp.