Misją Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy jest rozpoznawanie, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców Warszawy, a w szczególności mieszkańców dzielnicy Włochy. Stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi intelektualnemu i kulturalnemu społeczności lokalnej, a także gromadzenie i upowszechnianie dokumentów o lokalnej historii.

Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia książki, czasopisma, książki mówione, filmy, dokumenty elektroniczne i inne zbiory specjalne. Organizuje spotkania autorskie i imprezy, które popularyzują czytelnictwo, wiedzę o kulturze, lokalnej tradycji i historii oraz wspierają rozwój intelektualny i zainteresowania użytkowników Biblioteki.

W skład Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy wchodzą:

 • Czytelnia i Wypożyczalnia Naukowa nr VI
 • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22
 • Wypożyczalnia nr 17
 • Wypożyczalnia nr 28
 • Wypożyczalnia nr 30
 • Wypożyczalnia nr 71

Serdecznie zapraszamy do lektury Biuletynu Informacyjnego „Moja Dzielnica Włochy” nr 7/2016, w którym znajdziecie Państwo artykuły nt. historii Biblioteki i jej aktualnej działalności opublikowane z okazji „Jubileuszu 80-lecia istnienia Biblioteki Publicznej we Włochach”.

Biuletyn dostępny jest na stronie Urzędu Dzielnicy Włochy.


Kalendarium Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

 • 10 września 1936 r. – otwarcie Biblioteki Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości we Włochach w pałacyku przy ul. Mickiewicza 2.
 • 1940 r. kwiecień – otwarcie Biblioteki Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości dla czytelników w lokalu przy ul. Jagiellońskiej 2.
 • 1941 r. wiosna – sierpień – Biblioteka Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości zamknięta przez okupanta.
 • 1 listopada 1942 r. – przejęcie Biblioteki Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na własność przez okupacyjny Zarząd Miasta Włochy.
 • 1945 r. wiosna – przeniesienie Biblioteki Miejskiej do większego lokalu przy ul. Sieradzkiej 39.
 • 30 września 1947 r. – otwarcie Biblioteki Miejskiej im. Stefana Żeromskiego w jej pierwszym lokalu przy ul. Mickiewicza 2 (później ul. Mikowa, a obecnie Ks. J. Chrościckiego). Biblioteka zajęła cały parter zabytkowego pałacyku Koelichenów.
 • 1 maja 1948 r. – otwarcie Czytelni dla Dzieci.
 • 1948 r. jesień – otwarcie Czytelni Naukowej.
 • 1949 r. styczeń – otwarcie Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 28 przy ul. Sabały 21.
 • 1952 r. – włączenie Biblioteki Miejskiej im. Stefana Żeromskiego w strukturę Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, w wyniku włączenia Miasta Włochy do Miasta Stołecznego Warszawy. Zmiana nazw oddziałów Biblioteki na: Wypożyczalnię dla Dorosłych i Młodzieży nr 30, Czytelnię dla Dzieci nr 22, Czytelnię Naukową nr VI.
 • 1953 r. – utworzenie Zespołu Bibliotek Ochoty i włączenie w jego skład Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 30 oraz Czytelni Naukowej nr VI.
 • 1962 r. maj – otwarcie Wypożyczalni nr 71 w pawilonie usługowym przy ul. Żwirki i Wigury 1.
 • 1963 r. – włączenie Czytelni dla Dzieci nr 22 do Zespołu Bibliotek Ochoty.
 • 1964-1966 r. – remont generalny i rozbudowa pałacyku Koelichenów. Biblioteka zajęła cały budynek. Na parterze umieszczono Wypożyczalnię dla Dorosłych i Młodzieży nr 30 oraz nową Czytelnię Czasopism, a na piętrze Czytelnię Naukową nr VI i Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży nr 22 (czytelnię i wypożyczalnię).
 • 1972 r. – przeniesienie Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 28 do lokalu przy ul. Słowiczej 8.
 • 1977 r. – przeniesienie zbiorów Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 28 do nowego pawilonu przy ul. 1 Sierpnia 46.
 • 1982 r. – poprawa warunków lokalowych Czytelni Naukowej, która pozyskała całe I piętro budynku. Na parterze obok Wypożyczalni nr 30 miejsce znalazła Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22, a Czytelnia Czasopism została włączona w strukturę Czytelni Naukowej.
 • 1995 r. – w wyniku nowego podziału administracyjnego powołano Bibliotekę Publiczną Gminy Warszawa Włochy, z główną siedzibą przy ul. Ks. J. Chrościckiego 2 oraz dwiema filiami: Wypożyczalnią dla Dorosłych i Młodzieży nr 28 przy ul. 1. Sierpnia 46 oraz Wypożyczalnią dla Dorosłych i Młodzieży nr 71 przy ul. Żwirki i Wigury 1.
 • 2000-2002 r. – generalny remont budynku Biblioteki przy ul. Ks. J. Chrościckiego 2.
 • 2001 r. – remont Wypożyczalni nr 71, powiększenie powierzchni użytkowej.
 • 18 lutego 2004 r. – otwarcie Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 28 w nowym, nowoczesnym budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1. Sierpnia 36a.
 • 2004 r. – Na mocy Uchwały Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy zmieniono nazwę z Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa Włochy na Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
 • 1 marca 2006 r. – nowy regulamin organizacyjny – zmiana nazw placówek.
 • 2007 r. – „Nagroda Kierbedziów” przyznana przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego za „internetowy wizerunek biblioteki publicznej”.
 • 2013 r. – „Nagroda Warszawska” – I nagroda za najlepszy program edukacji kulturalnej w kategorii instytucji kultury zrealizowany w 2012 roku dla projektu „Książeczka z woreczka” (Warszawski Program Edukacji Kulturalnej).
 • 2017 r. – remont generalny pałacyku, Czytelnia Naukowa nr VI, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22, Wypożyczalnia nr 30 czasowo zmieniają lokalizację – od lipca mieszczą się przy Al. Jerozolimskich 200, budynek 2, wejście A, antresola.
 • 16 kwietnia 2018 r. biblioteka w Al. Jerozolimskich 200 została zamknięta, rozpoczęto przeprowadzkę placówek do pałacyku.
 • 15 czerwca 2018 r. otwarto bibliotekę w pałacyku, wszystkie oddziały wróciły na swoje miejsce. Czytelnia Naukowa nr VI zmieniała nazwę na Czytelnia i Wypożyczalnia Naukowa nr VI.
 • 5 lipca 2018 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła Uchwałę nr LXX/1950/2018 w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Biblioteki w związku z utworzeniem nowej filii pod nazwą „Wypożyczalnia nr 17” w Al. Jerozolimskich 200.
 • 17 października 2018 r. otwarto Multimedialne Archiwum Miasta Ogrodu Włochy – sekcję Czytelni i Wypożyczalni Naukowej nr VI.
 • 17 stycznia 2019 r. otwarto nową filię – Wypożyczalnię nr 17 przy Al. Jerozolimskich 200, budynek 2, wejście A, poziom 0A.