1. Wstęp

Polityka prywatności przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w niektórych prowadzonych przez Bibliotekę przedsięwzięciach, w tym w serwisie www i serwisie BIP.
O ile nie zaznaczono inaczej, we wszystkich opisanych poniżej przypadkach administratorem danych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. ks. J. Chrościckiego 2, 02‑421 Warszawa, tel. +48 22 863 23 97, adres do korespondencji: ul. Cienista 20 lok. 19, 02-439 Warszawa.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@bpwlochy.waw.pl lub pisemnie pod adresem Biblioteki.
Osobie, której dane są zbierane i przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Korzystanie z tych praw odbywa się na zasadach i na warunkach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO).
Osoba, której dane dotyczą ma również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych w serwisie www

W tej części polityki prywatności opisujemy zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych w serwisie www Biblioteki, dostępnym pod adresem https://bpwlochy.waw.pl oraz w serwisie BIP Biblioteki, dostępnym pod adresem https://bip.bpwlochy.waw.pl.
Nie odpowiadamy za polityki prywatności, w tym zasady przetwarzania danych osobowych, serwisów, do których prowadzą linki z naszego serwisu www.

2.1. Formularze kontaktowe

Dane zbierane poprzez formularze dostępne w naszym serwisie www przetwarzane są na podstawie zgody w celach opisanych przy każdym formularzu lub wynikających z kontekstu w jakim formularz się znajduje, a jeżeli nie są one opisane lub nie wynikają z kontekstu – należy przyjąć, że dane są przetwarzane w celu prowadzenia kontaktów z użytkownikiem serwisu. Zgoda może być wycofana w przez użytkownika w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
Zebrane dane możemy udostępniać innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Biblioteki, w celu i w zakresie określonym przez Bibliotekę, m.in. podmiotowi, na którego serwerze pracuje nasz serwis www.
Dane będziemy przechowywać do czasu wycofania zgody związanej z konkretnym przetwarzaniem, na potrzeby którego były zebrane lub do czasu uznania przez nas, że nie są dłużej potrzebne do realizacji celu przetwarzania.

2.2 Statystyki odwiedzin

Biblioteka zbiera i analizuje dane o odwiedzinach na stronach swoich serwisów www. W tym celu zbierane są informacje o:

 • adresie IP urządzenia, z którego korzysta osoba odwiedzająca serwis www,
 • odwiedzanych stronach w serwisie (adresach URL i tytułach stron) oraz stronach, z których nastąpiło przejście do serwisu www Biblioteki,
 • czasie odwiedzin,
 • klikniętych linkach prowadzących do zewnętrznych serwisów,
 • pobieranych z serwisu plikach,
 • cechach przeglądarki, systemu operacyjnego i urządzenia, z którego korzysta osoba odwiedzająca serwis.

W oparciu o adres IP dokonywane jest ustalenie lokalizacji osoby odwiedzającej serwis.
Podstawą zbierania danych jest uzasadniony prawnie interes Biblioteki związany z potrzebą analizy atrakcyjności prezentowanych w serwisie www materiałów i doskonalenia treści serwisu.

2.3 Dzienniki zdarzeń

Oprogramowanie naszego serwisu www zbiera również dane o nawiązywanych połączeniach w tzw. dziennikach zdarzeń (logach) ze wskazaniem adresu IP urządzenia (komputera, telefonu), z którego korzysta osoba odwiedzająca. Dane te mogą być używane do sporządzania statystyk odwiedzania poszczególnych stron w serwisie www oraz mogą być używane podczas wyjaśniania usterek i incydentów bezpieczeństwa związanych z serwisem www.
Podstawą zbierania danych jest uzasadniony prawnie interes Biblioteki związany z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa i integralności serwisu www.
Zawartość dzienników zdarzeń może być udostępniana podmiotom świadczącym usługi na rzecz Biblioteki, w celach i w zakresie określonym przez Bibliotekę, m.in. podmiotowi na którego serwerze pracuje nasz serwis www.

2.4 Ciasteczka

Oprogramowanie naszego serwisu www wykorzystuje mechanizm tzw. ciasteczek (ang. cookies) w celu:

 • zapamiętania na komputerze osoby odwiedzającej ten serwis danych związanych z jej preferencjami np. ustawieniami wielkości czcionki lub kontrastu,
 • identyfikowania pojedynczej sesji przeglądania,
 • zapamiętania zgody osoby odwiedzającej na zapis ciasteczek w jej urządzeniu.

Osoba odwiedzająca serwis może zablokować zapisywanie ciasteczek lub spowodować ich usunięcie po zamknięciu karty przeglądarki poprzez odpowiednie skonfigurowanie swojej przeglądarki.
Ciasteczka mogą być również stosowane przez użyte w naszych serwisach oprogramowanie serwisu Facebook i zapamiętywane w przeglądarce użytkownika. Zasady użycia ciasteczek w tym serwisie są opisane pod adresem https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/.
Ciasteczka mogą być również stosowane (i zapamiętywane w przeglądarce użytkownika) przez użyte w naszym serwisie narzędzie Piwik służące do zbierania i analizy statystyk odwiedzin w naszych serwisach. Zasady użycia ciasteczek w tym serwisie są opisane pod adresem https://matomo.org/faq/general/faq_146/ . W serwisie www Biblioteki stosowane są ciasteczka:

 • _pk_id.10487.e239 (ważne przez 13 miesięcy, służy do identyfikacji użytkownika)
 • _pk_ses.10487.e239 (ważne przez 30 sekund, służy do reprezentowania pojedynczej sesji przeglądania serwisu)

W podobnym celu wymienione wyżej oprogramowanie może używać mechanizmu pamięci przeglądarki (ang. local storage, session storage).
Zapamiętane w ciasteczkach dane mogą posłużyć do identyfikacji użytkownika przy powtórnych odwiedzinach.

3. Inne postanowienia

Biblioteka zastrzega sobie prawo wprowadzenia w każdym czasie zmian w niniejszej polityce prywatności. O zmianach Biblioteka poinformuje w swoim serwisie www, w miarę możliwości na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmienionej polityki prywatności.