!!! Zmiany w zasadach powiadamiania

Drodzy Czytelnicy!

Od 23 listopada 2023 r., wraz ze zmianą systemu bibliotecznego, nastąpiły zmiany zasad i częstotliwości powiadamiania użytkowników o terminach zwrotu zbiorów.

Powiadomienia są wysyłane SMS-em i emailem:

  • na 5 dni przed terminem zwrotu,
  • w dniu zwrotu.

Powiadomienia o przekroczonym terminie zwrotu są wysyłane:

  • 14 dni po terminie zwrotu (SMS, email),
  • 40 dni (SMS, email, list zwykły),
  • 90 dni (SMS, email, list polecony za potwierdzeniem odbioru).

Powiadomienia SMS-owe i emaile są wysyłane ok. godz. 6.30.

Aby otrzymywać powiadomienia SMS (nowa usługa) należy zgłosić się do biblioteki i wskazać numer telefonu komórkowego, na który chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia.

Prosimy również o weryfikację adresów email zarejestrowanych w systemie bibliotecznym.

Katalog online będzie uruchomiony w najbliższych dniach i również umożliwi zgłaszanie korekty danych osobowych.