Ikona ludzkiego oka

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przy zapisie tymczasowym online

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. ks. J. Chrościckiego 2, adres do korespondencji: ul. Cienista 20 lok. 19, 02-439 Warszawa, e-mail: bpwlochy@bpwlochy.waw.pl, tel.  22 863 23 97.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – iod@bpwlochy.waw.pl.

Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z wstępną rejestracją czytelnika w Bibliotece i rezerwacją materiałów bibliotecznych, w związku z wykonywaniem przez Bibliotekę zadań publicznych, o których mowa w ustawie o bibliotekach, a następnie, po dokonaniu pełnej rejestracji w placówce Biblioteki, będą przetwarzane w celach i na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej dla czytelników (dostępnej na stronie Biblioteki bpwlochy.waw.pl, w sekcji „Ochrona danych osobowych – aktywny link”).

Wymagane jest podanie imienia, nazwiska i adresu e-mail oraz daty urodzenia. Pozostałe dane mogą zostać wprowadzone w formularzu wstępnej rejestracji lub zostaną zebrane podczas Państwa pierwszej wizyty w placówce Biblioteki.

Pełna rejestracja podlega zasadom opisanym w regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki, dostępnym w serwisie www (bpwlochy.waw.pl, w sekcji „Strefa Czytelnika”). W przypadku osób małoletnich pełna rejestracja możliwa jest tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

Na podany adres email zostanie wysłana wiadomość służąca do potwierdzenia wstępnej rejestracji. Jeżeli wstępna rejestracja nie zostanie potwierdzona lub nie zostanie dokonana pełna rejestracja w placówce Biblioteki, to Pani/Pana dane zostaną usunięte po 10 dniach.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości zarezerwowania materiałów bibliotecznych przed pełną rejestracją w Bibliotece.

Nie jest przewidywane udostępnianie danych zebranych podczas wstępnej rejestracji.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl). Korzystanie z tych uprawnień odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).