Bardzo ważnym uzupełnieniem wydawnictw drukowanych są zbiory elektroniczne dostępne na wyznaczonych stanowiskach komputerowych Biblioteki lub w formie on-line.

Szczególnie polecamy:

Elektroniczne kopie przedwojennych czasopism włochowskich:

 • „Wiadomości Włochowskie” 1929-1930,
 • „Nowiny Włochowskie” 1931-1932,
 • „Przegląd Podmiejski” 1932-1939.

Kopie przedwojennych czasopism dostępne są w Czytelni Naukowej nr VI.

 

Edukacyjne programy multimedialne:

 • The Oxford English Dictionary (angielski słownik oxfordzki) – dostępny w Czytelni Naukowej nr VI,
 • Multimedialny słownik polsko–angielski,  angielsko-polski „Collins” z udźwiękowionymi hasłami (80 tys. haseł, 120 tys. znaczeń) - dostępny w Czytelni Naukowej nr VI, Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 22, Wypożyczalni nr 28, Wypożyczalni nr 71,
 • „Translatica” system tłumaczący polsko–angielski, angielsko-polski - dostępny w Czytelni Naukowej nr VI,
 • Atlas historyczny PWN i Wielka Multimedialna Encyklopedia „Dzieje cywilizacji” – bardzo interesujący i bogaty w informacje multimedialny przewodnik po dziejach cywilizacji – dostępny w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 22,
 • Multimedialne encyklopedie z wielu dziedzin wiedzy: techniki, biologii, sportu, geografii, historii, teatru, i in. - dostępne w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 22,
 • Multimedialne podręczniki do nauki chemii dla gimnazjum oraz matematyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum - dostępne w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 22,
 • Muzyka w szkole podstawowej – instruktaż metodyczny mający na celu udostępnienie użytkownikom zróżnicowanego materiału muzycznego jako propozycji do wykorzystania na różnorodnych zajęciach np. uroczystościach szkolnych, zajęciach pozalekcyjnych, itp. - dostępne w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 22,
 • Wiersze dla gimnazjalisty – zbiór wierszy prezentujących polską poezję w układzie chronologicznym od średniowiecza do współczesności. Dobór i uporządkowanie treści pozwala na wykorzystanie płyt na lekcjach także w liceach lub szkołach podstawowych - dostępne w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 22,
 • „Sposób na dysleksję” i „Dyslektyk” – programy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Oba programy zostały napisane w ten sposób, by wzajemnie się uzupełniały: w jednym znajdują się ćwiczenia językowe, w drugim zaś ćwiczenia analizatora wzrokowego i słuchowego - dostępne w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 22,
 • Programy do nauki języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego - zawierające tysiące najczęściej występujących słów, które pozwalają na swobodną komunikację, zaś specjalnie opracowane ćwiczenia oraz graficzny analizator wymowy doskonalą wymowę i kształcą rozumienie ze słuchu - dostępne w Wypożyczalni nr 28.