Regulamin i cennik obowiązujący od 25.05.2018r. do 30.09.2019r.

Zarządzenie(.pdf)

Regulamin Biblioteki(.pdf)

Ochrona danych(.pdf)

Cennik opłat(.pdf)

Oświadczenie dot. adresu niepełnoletniego czytelnika(.pdf)

Oświadczenie dot. adresu zamieszkania(.pdf)

 

Regulamin i cennik obowiązujący od 20.01.2017r. do 24.05.2018r.

Zarządzenie(.pdf)
Regulamin Biblioteki(.pdf)
Cennik opłat(.pdf)
Oświadczenie dot. adresu niepełnoletniego czytelnika(.pdf)
Oświadczenie dot. adresu zamieszkania(.pdf)


Regulamin wypożyczania odtwarzaczy „Czytak Plus” i cyfrowych książek mówionych osobom z dysfunkcją wzroku
obowiązujący od 15.07.2016r do 10.04.2018r.
Zarządzenie(.pdf)
Regulamin(.pdf)
Potwierdzenie wypożyczenia(.pdf)


Regulamin i cennik obowiązujący od 1.02.2016r. do 19.01.2017r.
Zarządzenie(.pdf)
Regulamin Biblioteki(.pdf)
Cennik opłat(.pdf)
Oświadczenie dot. adresu niepełnoletniego czytelnika(.pdf)
Oświadczenie dot. adresu zamieszkania(.pdf)


Cennik opłat obowiązujący od 15.04.2014r.
Zarządzenie(.jpg)
Cennik opłat(.pdf)


Cennik opłat obowiązujący od 17.02.2014r.
Zarządzenie(.pdf)
Cennik opłat(.pdf)


Regulamin wypożyczania odtwarzacza „Czytak Plus” i cyfrowych książek mówionych osobom z dysfunkcją wzroku obowiązujący od 31.01.2014r.
Zarządzenie(.jpg)
Regulamin(.pdf)
Potwierdzenie wypożyczenia(.pdf)


Regulamin obowiązujący od 15.10.2013r.
Zarządzenie(.pdf)
Regulamin Biblioteki(.pdf)


Regulamin obowiązujący od 15.03.2013r.
Zarządzenie(.pdf)
Regulamin Biblioteki(.pdf)
Cennik opłat(.pdf)


Regulamin obowiązujący od 1.07.2012r.
Zarządzenie(.pdf)
Regulamin Biblioteki(.pdf)
Cennik opłat(.pdf)


Regulamin obowiązujący od 1.01.2011r.
Zarządzenie(.pdf)
Regulamin Biblioteki(.pdf)
Cennik opłat(.pdf)


Cennik opłat obowiązujący od 11.02.2010r.
Zarządzenie(.pdf)
Cennik opłat(.pdf)


Regulamin obowiązujący od 01.01.2010r.
Zarządzenie(.pdf)
Regulamin Biblioteki(.pdf)
Cennik opłat(.pdf)


Regulamin obowiązujący od 15.04.2008r.
Zarządzenie(.pdf)
Regulamin Biblioteki(.pdf)
Cennik opłat(.pdf)


Regulamin obowiązujący od 1.08.2006r.
Zarządzenie(.pdf)
Regulamin Biblioteki(.pdf)


Regulamin obowiązujący od 2.11.2005r.
Zarządzenie(.pdf)
Regulamin Biblioteki(.pdf)