Regulamin i cennik obowiązujący od 1.10.2019r.
Zarządzenie(.pdf)
Regulamin Biblioteki(.pdf)
Ochrona danych(.pdf)
Cennik opłat(.pdf)
Wzór zobowiązania(.pdf)


Regulamin monitoringu wizyjnego(.pdf)


Regulamin wypożyczania odtwarzaczy „Czytak Plus” i cyfrowych książek mówionych osobom z dysfunkcją wzroku
obowiązujący od 10.04.2018r.
Zarządzenie(.pdf)
Regulamin(.pdf)
Potwierdzenie wypożyczenia(.pdf)Regulaminy archiwalne