Dokumenty są w formacie pdf, a linki otwierają się w nowej zakładce przeglądarki:

Zarządzenie nr 5/2021 w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w stanie epidemii COVID-19 - obowiązuje od 3.03.2021.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2021 Zasady funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w stanie epidemii COVID-19 dla użytkowników Biblioteki - obowiązuje od 3.03.2021.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2021 Procedura postępowania dla pracowników Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w trakcie epidemii COVID-19 - obowiązuje od 3.03.2021.


Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie aktualizacji zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st.Warszawy w stanie epidemii COVID-19 dla użytkowników - z dnia 15.02.2021, nieaktualne od 4.03.2021.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2021 - Zasady funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w stanie epidemii COVID-19 - z dnia 15.02.2021, nieaktualne od 4.03.2021.

Zarządzenie nr 24/2020 w sprawie kontynuacji zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st.Warszawy w stanie epidemii COVID-19 dla użytkowników  - z dnia 28.12.2020, nieaktualne od 15.02.2021.

Zarządzenie nr 18/2020 w sprawie aktualizacji zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st.Warszawy dla użytkowników w stanie epidemii COVID-19   Zarządzenie nr 18/2020 wersja dostępna - obowiązuje od 30.11.2020, nieaktualne od 15.02.2021.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2020 - Zasady - Załącznik 1 do 18/20 wersja dostępna - nieaktualne od 15.02.2021.

Zarządzenie nr 15/2020 w sprawie aktualizacji zasad funkcjonowania Biblioteki publicznej w Dzielnicy Włochy m.st.Warszawa dla użytkowników w stanie epidemii COVID_19 - obowiązujące od 1.10.2020, nieaktualne od 27.11.2020.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2020 - Zasady - nieaktualne od 27.11.2020.

Zasady funkcjonowania Czytelni w stanie epidemii COVID-19 obowiązujące od 29 czerwca 2020 r. - nieaktualne od 1.10.2020.

Zasady funkcjonowania Biblioteki w stanie epidemii COVID-19 obowiązujące od 11 maja 2020 r. - nieaktualne od 1.10.2020.

Regulamin i cennik obowiązujący od 1.10.2019r. Linki otwierają się w nowych oknach.
Zarządzenie nr 7/2019(.pdf) - wersja dostępna Zarządzenia nr 7/2019(.pdf)
Regulamin Biblioteki(.pdf) - wersja dostępna Regulaminu Biblioteki(.pdf)
Ochrona danych(.pdf) - wersja dostępna Ochrona danych(.pdf)
Cennik opłat(.pdf)
Wzór zobowiązania(.pdf)


Regulamin monitoringu wizyjnego(.pdf)


Regulamin wypożyczania odtwarzaczy „Czytak Plus” i cyfrowych książek mówionych osobom z dysfunkcją wzroku
obowiązujący od 10.04.2018r.
Zarządzenie 4/2018(.pdf) - Zarządzenie nr 4/2018 wersja dostępna(.pdf)
Regulamin Czytak(.pdf) - Regulamin Czytak wersja dostępna(.pdf)
Potwierdzenie wypożyczenia(.pdf)Regulaminy archiwalne