Regulamin i cennik obowiązujący od 20.01.2017r.
Zarządzenie(.pdf)
Regulamin Biblioteki(.pdf)
Cennik opłat(.pdf)
Oświadczenie dot. adresu niepełnoletniego czytelnika(.pdf)
Oświadczenie dot. adresu zamieszkania(.pdf)

Regulamin wypożyczania odtwarzaczy „Czytak Plus” i cyfrowych książek mówionych osobom z dysfunkcją wzroku
obowiązujący od 10.04.2018r.
Zarządzenie(.pdf)
Regulamin(.pdf)
Potwierdzenie wypożyczenia(.pdf)Regulaminy archiwalne

Regulamin wypożyczania odtwarzaczy „Czytak Plus” i cyfrowych książek mówionych osobom z dysfunkcją wzroku
obowiązujący od 15.07.2016r do 10.04.2018r.
Zarządzenie(.pdf)
Regulamin(.pdf)
Potwierdzenie wypożyczenia(.pdf)