Dokumenty są w formacie pdf, a linki otwierają się w nowej zakładce przeglądarki:

Zarządzenie nr 25/2021 w sprawie wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w stanie epidemii COVID-19 - obowiązuje od 15.11.2021.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2021 w sprawie wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w stanie epidemii COVID-19 - obowiązuje od 15.11.2021.


Zarządzenie nr 12/2021 w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Biblioteki w stanie epidemii COVID-19 - z dnia 14.05.2021 nie obowiązuje od 15.11.2021.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2021 Zasady funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w stanie epidemii COVID-19 dla użytkowników Biblioteki - z dnia 14.05.2021 nie obowiązuje od 15.11.2021.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2021 Zasady funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w stanie epidemii COVID-19 dla użytkowników Biblioteki - z dnia 23.04.2021 nie obowiązuje od 14.05.2021.

Zarządzenie nr 5/2021 w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w stanie epidemii COVID-19 - obowiązuje od 3.03.2021.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2021 Zasady funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w stanie epidemii COVID-19 dla użytkowników Biblioteki - z dnia 3.03.2021 nie obowiązuje od 23.04.2021

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2021 Procedura postępowania dla pracowników Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w trakcie epidemii COVID-19 - obowiązuje od 3.03.2021.

Regulamin i cennik obowiązujący od 1.10.2019r. Linki otwierają się w nowych oknach.
Zarządzenie nr 7/2019(.pdf) - wersja dostępna Zarządzenia nr 7/2019(.pdf)
Regulamin Biblioteki(.pdf) - wersja dostępna Regulaminu Biblioteki(.pdf)
Ochrona danych(.pdf) - wersja dostępna Ochrona danych(.pdf)
Cennik opłat(.pdf)
Wzór zobowiązania(.pdf)

Regulamin monitoringu wizyjnego(.pdf)

Regulamin wypożyczania odtwarzaczy „Czytak Plus” i cyfrowych książek mówionych osobom z dysfunkcją wzroku
obowiązujący od 10.04.2018r.
Zarządzenie 4/2018(.pdf) - Zarządzenie nr 4/2018 wersja dostępna(.pdf)
Regulamin Czytak(.pdf) - Regulamin Czytak wersja dostępna(.pdf)
Potwierdzenie wypożyczenia(.pdf)

Regulaminy archiwalne