Aktualizacja zasad funkcjonowania Biblioteki w stanie epidemii Covid-19 obowiązujących od 30 listopada 2020 r.:

Zarządzenie

Załącznik nr 1 - Zasady

Zarządzenie - nieaktualne od 7.11.2020.

Załącznik nr 1 - Zasady - nieaktualne od 7.11.2020.

Zasady funkcjonowania Czytelni w stanie epidemii COVID-19 obowiązujące od 29 czerwca 2020 r. - nieaktualne od 1.10.2020.

Zasady funkcjonowania Biblioteki w stanie epidemii COVID-19 obowiązujące od 11 maja 2020 r. - nieaktualne od 1.10.2020.

Regulamin i cennik obowiązujący od 1.10.2019r.
Zarządzenie(.pdf)
Regulamin Biblioteki(.pdf)
Ochrona danych(.pdf)
Cennik opłat(.pdf)
Wzór zobowiązania(.pdf)


Regulamin monitoringu wizyjnego(.pdf)


Regulamin wypożyczania odtwarzaczy „Czytak Plus” i cyfrowych książek mówionych osobom z dysfunkcją wzroku
obowiązujący od 10.04.2018r.
Zarządzenie(.pdf)
Regulamin(.pdf)
Potwierdzenie wypożyczenia(.pdf)Regulaminy archiwalne