Dostępność architektoniczna Wypożyczalni nr 30

Lokalizacja i dojazd

Budynek znajduje się przy ulicy Chrościckiego 2 w parku Kombatantów na wysokości ulicy Przyłęckiej. Budynek oddolny jest około 150 metrów od przystanku autobusowego linii: 127, 194, 206, 228, 716 oraz około 200 metrów od stacji PKP Włochy. Do placówki prowadzą parkowe alejki o szerokości min. 1,5 m.

Wejście

Wejście główne posiada schody oraz podjazd dla wózków z poręczami. Drzwi są dwuskrzydłowe z około 2 centymetrowym progiem. Za drzwiami zewnętrzni około 1 metra znajdują się kolejne drzwi dwuskrzydłowe.

Dostępność pomieszczeń

Główne punkty obsługi czytelników oraz regały z książkami są dostępne bez przeszkód architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla czytelników.

Udogodnienia

  1. Brak jest informacji wizualnej, dotykowej oraz głosowej o rozkładzie pomieszczenia.
  2. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
  3. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toaleta

Placówka posiada toaletę dla osób z niepełnosprawnością.

Parking

Przed budynkiem znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób z dysfunkcjami.

Inne udogodnienia

  • Książki z powiększonym drukiem dla osób słabiej widzących – seria Duże Litery.