Dostępność architektoniczna Wypożyczalni nr 17

Lokalizacja i dojazd

Budynek znajduję się przy alejach Jerozolimskich 200 przy skrzyżowaniu z ulicą Łopuszańską. Budynek oddalony jest o 200 metrów od przystanków autobusów linii 187, 189, 401, 517 oraz 100 metrów do przystanku linii 717. Przystanek nosi nazwę Łopuszańska

Wejście

Wejście A do Wypożyczalni jest od parkingu przy ul. Łopuszańskiej na poziomie 0A. Na piętro prowadzą schody z poręczami oraz widna z oznaczeniami Braillem. Po wyjściu z windy należy skierować się w prawo przez drzwi uchylne.

Dostępność pomieszczeń

Główne punkty obsługi czytelników oraz regały z książkami są dostępne bez przeszkód architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla czytelników.

Udogodnienia

  1. Brak jest informacji wizualnej, dotykowej oraz głosowej o rozkładzie pomieszczenia.
  2. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
  3. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toaleta

Obok placówki znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością

Parking

Parking znajduje się pod budynkiem z wyznaczonymi miejscami dla osób z dysfunkcjami. Parking jest płatny z darmowymi pierwszymi 3 godzinami.