Sekcja Czytelni i Wypożyczalni Naukowej nr VI, której celem jest:

  1. gromadzenie dokumentów, zdjęć, nagrań, filmów, materiałów graficznych itp. dokumentujących historię terenu należącego do dawnego miasta Włochy;
  2. digitalizacja wyżej wymienionych materiałów, ich opracowanie i udostępnianie;
  3. prowadzenie działalności edukacyjnej i promującej historię dzielnicy Włochy.