„Czytak” to odtwarzacz przystosowany do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, wielkością przypomina telefon bezprzewodowy. Jest nieduży i łatwy w obsłudze, ma wbudowany głośnik i wyjście na słuchawki. Podczas słuchania umożliwia zatrzymanie książki w dowolnym momencie, przewinięcie jej do kolejnego rozdziału, powrót oraz stworzenie zakładki.

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” Wypożyczalnia nr 28 otrzymała w roku 2013 bezpłatnie urządzenie „Czytak Plus” oraz pakiet ok. 850 książek mówionych w zapisie cyfrowym do odtwarzania na „Czytaku”. Zbiór ten jest sukcesywnie powiększany.

W marcu 2015 r. zakupiliśmy ze środków m.st. Warszawy w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2015 drugie urządzenie.

W grudniu 2016 r. otrzymaliśmy kolejny "Czytak" od Stowarzyszenia "Larix".

 Od lipca 2016 r. również  Czytelnia i Wypożyczalnia Naukowa nr VI rozpoczęła wypożyczanie 2 odtwarzaczy książki mówionej "Czytak Plus", które użyczyło nam Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” oraz cyfrowych książek mówionych opublikowanych w formacie "czytaka".

  W 2018 roku,  po przystąpieniu do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – edycja 2017”  Biblioteka otrzymała nieodpłatnie dwa  urządzenia z serii Czytak.

 Obecnie Biblioteka dysponuje łącznie siedmioma urządzeniami, z czego pięć udostępnia Wypożyczalnia nr 28,  a dwa Czytelnia Naukowa nr VI. 


Szczegółowe zasady korzystania z „Czytaka” określa poniższy Regulamin.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane

 

Regulamin wypożyczania odtwarzaczy „Czytak” i cyfrowych książek mówionych osobom z dysfunkcją wzroku

 1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy bezpłatnie wypożycza czytelnikom z dysfunkcją wzroku odtwarzacze cyfrowych książek mówionych „Czytak” w wyznaczonych placówkach bibliotecznych.
 2. Osoba korzystająca z odtwarzacza oraz książek mówionych wydanych w formacie „Czytak” musi być Czytelnikiem Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy oraz legitymować się zaświadczeniem lub innym dokumentem o dysfunkcji wzroku.
 3. Odtwarzacz cyfrowy będzie wypożyczany na podstawie wypełnionego pisemnie przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna „Potwierdzenia wypożyczenia Czytaka” na okres do 30 dni.
 4. Termin wypożyczenia może być przedłużony jeden raz o kolejne 30 dni, pod warunkiem, że nie ma innych osób oczekujących na wypożyczenie odtwarzacza.
 5. W przypadku przetrzymania „Czytaka” poza ustalony termin zwrotu, Czytelnik zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty w kwocie 0,20 zł za każdy kolejny dzień.
 6. Czytelnik, który nie zwróci odtwarzacza w terminie, nie będzie mógł go ponownie wypożyczyć.
 7. Do „Czytaka” będą wgrywane książki mówione, które Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy posiada w swoich zbiorach.
 8. Czytelnicy posiadający własny odtwarzacz „Czytak” również mogą w wyznaczonych placówkach Biblioteki pobierać książki mówione.
 9. Czytelnik w momencie wypożyczenia „Czytaka” bierze za niego całkowitą odpowiedzialność i jest zobowiązany do zwrócenia go w takim stanie, w jakim go wypożyczył.
 10. W przypadku uszkodzenia urządzenia, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.
 11. W przypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia „Czytaka”, Czytelnik będzie zobowiązany do pokrycia odszkodowania w wysokości wartości sprzętu.
 12. Czytelnik przyjmuje do wiadomości, że wartość „Czytaka Plus” wynosi 840 zł brutto i „Czytaka NPN3” wynosi 957 zł brutto. 


 

Do pobrania:

Regulamin(.pdf)
Potwierdzenie wypożyczenia(.pdf)