Dane za rok 2018

Wielkość zbiorów ogółem: 130 171

 • książki i czasopisma: 121 924
 • zbiory specjalne (filmy, audiobooki, dokumenty elektroniczne): 8 247

Liczba aktywnych czytelników: 9 554
Liczba odwiedzin: 81 969
Liczba wypożyczonych książek (w wypożyczalniach i czytelniach): 149 525
Ogółem liczba wypożyczonych zbiorów: 177 407

Statystyczny czytelnik:

 • odwiedził bibliotekę: 8,5 razy
 • wypożyczył 18,5 pozycji (książki, czasopisma i zbiory specjalne) w tym 15,6 książek

Dane za rok 2017

Wielkość zbiorów ogółem: 134 597

 • książki i czasopisma: 127 017
 • zbiory specjalne (filmy, audiobooki, dokumenty elektroniczne): 7 580

Liczba aktywnych czytelników: 10 104
Liczba odwiedzin: 97 063
Liczba wypożyczonych książek (w wypożyczalniach i czytelniach): 163 243
Ogółem liczba wypożyczonych zbiorów: 193 270

Statystyczny czytelnik:

 • odwiedził bibliotekę: 9,6 razy
 • wypożyczył 19 pozycji (książki, czasopisma i zbiory specjalne) w tym 16 książek

W roku 2017 liczba wypożyczonych do domu książek na 100 mieszkańców wyniosła 381,18
co dało naszej Dzielnicy 9 miejsce w Warszawie w rankingu aktywności czytelniczej.

(na podstawie danych zebranych przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego)

Dane za rok 2016

Wielkość zbiorów ogółem: 134 252

 • książki i czasopisma: 127 777
 • zbiory specjalne (filmy, audiobooki, dokumenty elektroniczne): 6 475

Liczba aktywnych czytelników: 11 152
Liczba odwiedzin: 114 763
Liczba wypożyczonych książek (w wypożyczalniach i czytelniach): 182 728
Ogółem liczba wypożyczonych zbiorów: 213 342

Statystyczny czytelnik:

 • odwiedził bibliotekę: 10 razy
 • wypożyczył 19 pozycji (książki, czasopisma i zbiory specjalne) w tym 16 książek

W roku 2016 liczba wypożyczonych do domu książek na 100 mieszkańców wyniosła 429,22
co dało naszej Dzielnicy 5 miejsce w Warszawie w rankingu aktywności czytelniczej.

(na podstawie danych zebranych przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego)

Dane za rok 2015

Wielkość zbiorów ogółem: 133 923

 • książki i czasopisma: 128 311
 • zbiory specjalne (filmy, audiobooki, dokumenty elektroniczne): 5 612

Liczba aktywnych czytelników: 12 142
Liczba odwiedzin: 121 469
Liczba wypożyczonych książek (w wypożyczalniach i czytelniach): 201 551
Ogółem liczba wypożyczonych zbiorów: 229 815

Statystyczny czytelnik:

 • odwiedził bibliotekę: 10 razy
 • wypożyczył 19 pozycji (książki, czasopisma i zbiory specjalne) w tym 17 książek


W roku 2015 liczba wypożyczonych do domu książek na 100 mieszkańców wyniosła 469,30

co dało naszej Dzielnicy 2 miejsce w Warszawie w rankingu aktywności czytelniczej.

Gratulujemy naszym Czytelnikom!

(na podstawie danych zebranych przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego)

Dane za rok 2014

Wielkość zbiorów ogółem: 133 749

 • książki i czasopisma: 128 722
 • zbiory specjalne (filmy, audiobooki, dokumenty elektroniczne): 5 027

Liczba aktywnych czytelników: 11 363
Liczba odwiedzin: 134 402
Liczba wypożyczonych książek (w wypożyczalniach i czytelniach): 219 921
Ogółem liczba wypożyczonych zbiorów: 249 441

Statystyczny czytelnik:

 • odwiedził bibliotekę: 12 razy
 • wypożyczył 22 pozycje (książki, czasopisma i zbiory specjalne) w tym 19 książek


W roku 2014 liczba wypożyczonych do domu książek na 100 mieszkańców wyniosła 477,98
co dało naszej Dzielnicy 3 miejsce w Warszawie w rankingu aktywności czytelniczej.

Gratulujemy naszym Czytelnikom!

(na podstawie danych zebranych przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego

Dane za rok 2013

Wielkość zbiorów ogółem: 131 183

 • książki i czasopisma: 126 553
 • zbiory specjalne (filmy, audiobooki, dokumenty elektroniczne): 4 630

Liczba aktywnych czytelników: 11 479
Liczba odwiedzin: 147 698
Liczba wypożyczonych książek (w wypożyczalniach i czytelniach): 238 568
Ogółem liczba wypożyczonych zbiorów: 275 059

Statystyczny czytelnik:

 • odwiedził bibliotekę: 13 razy
 • wypożyczył 24 pozycje (książki, czasopisma i zbiory specjalne) w tym 21 książek


W roku 2013 liczba wypożyczonych do domu książek na 100 mieszkańców wyniosła 514,77
co dało naszej Dzielnicy 4 miejsce w Warszawie w rankingu aktywności czytelniczej.

Gratulujemy naszym Czytelnikom!

(na podstawie danych zebranych przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego)o)

Dane za rok 2012

Wielkość zbiorów ogółem: 130 406

 • książki i czasopisma: 126 041
 • zbiory specjalne (filmy, audiobooki, dokumenty elektroniczne): 4 365

Liczba aktywnych czytelników: 10 836
Liczba odwiedzin: 148 554
Liczba wypożyczonych książek (w wypożyczalniach i czytelniach): 240 352
Ogółem liczba wypożyczonych zbiorów: 279 367

Statystyczny czytelnik:

 • odwiedził bibliotekę: 14 razy
 • wypożyczył 26 pozycji (książki, czasopisma i zbiory specjalne) w tym 22 książki


W roku 2012 liczba wypożyczonych do domu książek na 100 mieszkańców wyniosła 518,04
i po raz pierwszy nasza Dzielnica zajęła 3 miejsce w Warszawie w rankingu aktywności czytelniczej.

Gratulujemy naszym Czytelnikom!
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zajęła 3 miejsce w Warszawie pod względem liczby kupionych zbiorów na 100 mieszkańców.

(na podstawie danych zebranych przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego)

Dane za rok 2011

Wielkość zbiorów ogółem: 130 255

 • książki i czasopisma: 126 341
 • zbiory specjalne (filmy, audiobooki, dokumenty elektroniczne): 3 914

Liczba aktywnych czytelników: 10 341
Liczba odwiedzin: 145 712
Liczba wypożyczonych książek (w wypożyczalniach i czytelniach): 235 297
Ogółem liczba wypożyczonych zbiorów: 276 730

Statystyczny czytelnik:

 • odwiedził bibliotekę: 14 razy
 • wypożyczył 27 pozycji (książki, czasopisma i zbiory specjalne) w tym 23 książki


W roku 2011 liczba wypożyczonych do domu książek na 100 mieszkańców wyniosła 475,77
i po raz kolejny zajęliśmy 4 miejsce w Warszawie w rankingu aktywności czytelniczej.

Gratulujemy naszym Czytelnikom!
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zajęła 2 miejsce w Warszawie pod względem liczby kupionych zbiorów na 100 mieszkańców.

(na podstawie danych zebranych przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego)

Dane za rok 2010

Wielkość zbiorów ogółem: 125 255

 • książki i czasopisma: 122 163
 • zbiory specjalne (filmy, audiobooki, dokumenty elektroniczne): 3 092

Liczba aktywnych czytelników: 9 905
Liczba odwiedzin: 137 471
Liczba wypożyczonych książek (w wypożyczalniach i czytelniach): 228 676
Ogółem liczba wypożyczonych zbiorów: 272 583

Statystyczny czytelnik:

 • odwiedził bibliotekę: 14 razy
 • wypożyczył 28 pozycji (książki, czasopisma i zbiory specjalne) w tym 23 książki


W roku 2010 liczba wypożyczonych do domu książek na 100 mieszkańców
wyniosła 459,77 i kolejny już rok zajmujemy 4 miejsce w Warszawie w rankingu aktywności czytelniczej.

Gratulujemy naszym czytelnikom!

(na podstawie danych zebranych przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego)

Dane za rok 2009

Wielkość zbiorów ogółem: 120 840

 • książki i czasopisma: 118 273
 • zbiory specjalne (filmy, audiobooki, dokumenty elektroniczne): 2 567

Liczba aktywnych czytelników: 8 937
Liczba odwiedzin: 123 513
Liczba wypożyczonych książek (w wypożyczalniach i czytelniach): 218 727
Ogółem liczba wypożyczonych zbiorów: 260 595

Statystyczny czytelnik:

 • odwiedził bibliotekę: 14 razy
 • wypożyczył 29 pozycji (książki, czasopisma i zbiory specjalne) w tym 24 książki


W roku 2009 liczba wypożyczonych do domu książek na 100 mieszkańców wyniosła 433,87, co dało naszej bibliotece 4 miejsce w Warszawie!

(na podstawie danych zebranych przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego)