Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy prowadzi lekcje biblioteczne dla najstarszych grup przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Celem lekcji jest kształcenie umiejętności korzystania z warsztatu informacyjnego biblioteki, umiejętności korzystania z różnych typów wydawnictw i wyszukiwania w nich informacji, kształtowanie nawyku czytania i korzystania z biblioteki. W trakcie lekcji omawiane są również zasady poszanowania zbiorów bibliotecznych jako dobra wspólnego. Ważnym zadaniem lekcji bibliotecznych jest przygotowanie uczniów do korzystania z krajowej sieci bibliotecznej.

Terminy lekcji są ustalane indywidualnie z pracownikami poszczególnych placówek Biblioteki.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 zaprasza na lekcje:

Klasa 0: „Czym jest biblioteka publiczna?”. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych i właściwego postępowania z książką. Prezentacja książek z ciekawą szatą graficzną. 

Klasa I: „Biblioteka i jej zbiory”. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych i zachowania się w bibliotece.

Klasa II: „Wypożyczalnia i czytelnia”. Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych i Internetu. Zasady zapisywania się. 

Klasa III: „Książka” – Zapoznanie z zewnętrzną i wewnętrzna budową książki, układem treści oraz rolą tekstów pomocniczych i ilustracji. Prezentacja multimedialna na temat historii pisma i form książki. 

Klasa IV: „Aparat informacyjny biblioteki”. Katalogi biblioteczne jako informacja o gromadzonych zbiorach (dokumentach). Rodzaje katalogów, porównanie tradycyjnych katalogów kartkowych z katalogiem komputerowym oraz zasady korzystania z katalogów on-line.  

Klasa V: „Encyklopedie i słowniki”. Zapoznanie uczniów z podstawowymi źródłami informacji bezpośredniej oraz kształcenie umiejętności sprawnego korzystania z wydawnictw informacyjnych.

Klasa VI: „Układ zbiorów w bibliotece publicznej. Czym jest Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna?”. Wyszukiwanie informacji na określony temat w literaturze popularnonaukowej. Wykorzystanie katalogu on-line do wyszukiwania wg UKD potrzebnych materiałów.

 

Wypożyczalnia nr 28

Wypożyczalnia nr 28 zaprasza na lekcje:

Klasy II:
Temat: "Wizyta w bibliotece to przygoda w krainie baśni. Cechy bajki"
Klasyczna baśń w świadomości dziecka – odwołanie się do znanych i lubianych baśni, ich bohaterów, świata baśniowych zdarzeń. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie dlaczego ten typ literatury dzieci lubią najbardziej i dlaczego bajki są potrzebne. Próba analizy baśniowej struktury. Wspólna zabawa i quiz. Prezentacja najpiękniejszych baśniowych zbiorów biblioteki od bajek Ezopa poprzez klasyczną baśń europejską do baśni różnych narodów.

Klasa III:
Temat: „Wizyta w Bibliotece Publicznej”
Czym różni się od biblioteki szkolnej i jak jest zorganizowana biblioteka publiczna, jakie panują w niej reguły i kto może korzystać z jej zbiorów. Wyjaśnienie terminologii związanej z biblioteką, przypomnienie budowy książki  i zasad jej ochrony, zapoznanie z układem księgozbioru dziecięcego. Gry i zabawy słowne, aforyzmy i sentencje związane z biblioteką.  

Klasa IV:
Temat: „Czy zbiory specjalne w bibliotece są dla specjalnego czytelnika?”
Czy biblioteka to tylko miejsce gromadzenia książek? Co to są zbiory specjalne i jak, w zależności od czasów i charakteru biblioteki, je definiowano? Czy takie szczególne materiały wypożyczać może każdy czytelnik? Jakiego typu zbiory specjalne gromadzi Biblioteka we Włochach, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów Wypożyczalni nr 28. Zajęcia o charakterze poglądowym połączone z prezentacją różnego typu zbiorów specjalnych. Uzmysłowienie młodym czytelnikom, że biblioteka to tajemnicze i szczególne miejsce, w którym znajdziemy nie tylko tradycyjne książki.

Klasa V:
Temat: „Książki to nie wszystko. Biblioteka jako centrum promocji kultury i miejsce przyjazne lokalnej społeczności.”
Nowoczesna biblioteka miejscem spotkań z kulturą reprezentowaną nie tylko poprzez kontakt z literaturą. Opowieść o bogatym „życiu wewnętrznym” biblioteki: wystawy, spotkania, przedstawienia teatralne, wycieczki, festyny, konkursy. Zaprezentowanie Wypożyczalni nr 28 jako instytucji otwartej na potrzeby lokalnej społeczności w każdym wieku, która w takim właśnie miejscu może aktywnie realizować i promować swoje pasje , marzenia ,potrzeby: kluby zainteresowań, warsztaty, kursy, wydarzenia o charakterze okolicznościowym.

Klasa VI:
Temat: "Katalogi biblioteczne i ich funkcje"
Zasady korzystania z katalogów on-line, porównywanie tradycyjnych katalogów z katalogiem komputerowym.

Klasa VII-VIII:
Temat: "Najważniejsze biblioteki Warszawy"
Omówienie warszawskich bibliotek ze szczególnym uwzględnieniem Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Woj. Mazowieckiego - jej katalogów i baz danych.

 

Wypożyczalnia nr 71

Wypożyczalnia nr 71 zaprasza na lekcje:

Klasy I – II: „Moja pierwsza wizyta w Bibliotece” - zapoznanie z biblioteką i jej ofertą, regulaminem i zasadami korzystania ze zbiorów, prezentacja najnowszych wydawnictw z literatury dziecięcej i popularnonaukowej. Lekcja przeznaczona również dla najstarszej grupy przedszkolnej.        

Klasy I - III: „Od piktogramów do książki elektronicznej” krótka historia pisma i form książki, prezentacja plansz z przykładami piktogramów, hieroglifów, pisma klinowego, pisma węzełkowego, zwoju, manuskryptu. Lekcja przeznaczona również dla najstarszej grupy przedszkolnej. 

Klasa IV – VI: „Katalogi biblioteczne i ich funkcje” zasady korzystania z katalogów on-line, porównanie tradycyjnych katalogów kartkowych z katalogiem komputerowym.

Lekcja przeznaczona również dla klas gimnazjalnych.