Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy prowadzi lekcje biblioteczne dla najstarszych grup przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Celem lekcji jest kształcenie umiejętności korzystania z warsztatu informacyjnego biblioteki, umiejętności korzystania z różnych typów wydawnictw i wyszukiwania w nich informacji, kształtowanie nawyku czytania i korzystania z biblioteki. W trakcie lekcji omawiane są również zasady poszanowania zbiorów bibliotecznych jako dobra wspólnego. Ważnym zadaniem lekcji bibliotecznych jest przygotowanie uczniów do korzystania z krajowej sieci bibliotecznej.

Terminy lekcji są ustalane indywidualnie z pracownikami poszczególnych placówek Biblioteki.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 zaprasza na lekcje:

Klasa 0: „Czym jest biblioteka publiczna?”. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych i właściwego postępowania z książką. Prezentacja książek z ciekawą szatą graficzną. 

Klasa I: „Biblioteka i jej zbiory”. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych i zachowania się w bibliotece.

Klasa II: „Wypożyczalnia i czytelnia”. Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych i Internetu. Zasady zapisywania się. 

Klasa III: „Książka” – Zapoznanie z zewnętrzną i wewnętrzna budową książki, układem treści oraz rolą tekstów pomocniczych i ilustracji. Prezentacja multimedialna na temat historii pisma i form książki. 

Klasa IV: „Aparat informacyjny biblioteki”. Katalogi biblioteczne jako informacja o gromadzonych zbiorach (dokumentach). Rodzaje katalogów, porównanie tradycyjnych katalogów kartkowych z katalogiem komputerowym oraz zasady korzystania z katalogów on-line.  

Klasa V: „Encyklopedie i słowniki”. Zapoznanie uczniów z podstawowymi źródłami informacji bezpośredniej oraz kształcenie umiejętności sprawnego korzystania z wydawnictw informacyjnych.

Klasa VI: „Układ zbiorów w bibliotece publicznej. Czym jest Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna?”. Wyszukiwanie informacji na określony temat w literaturze popularnonaukowej. Wykorzystanie katalogu on-line do wyszukiwania wg UKD potrzebnych materiałów.

 

Wypożyczalnia nr 28

Wypożyczalnia nr 28 zaprasza na lekcje:

Klasy II:
Temat: "Wizyta w bibliotece to przygoda w krainie baśni. Cechy bajki"
Klasyczna baśń w świadomości dziecka – odwołanie się do znanych i lubianych baśni, ich bohaterów, świata baśniowych zdarzeń. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie dlaczego ten typ literatury dzieci lubią najbardziej i dlaczego bajki są potrzebne. Próba analizy baśniowej struktury. Wspólna zabawa i quiz. Prezentacja najpiękniejszych baśniowych zbiorów biblioteki od bajek Ezopa poprzez klasyczną baśń europejską do baśni różnych narodów.

Klasa III:
 Temat: „Wizyta w Bibliotece Publicznej”
Czym różni się od biblioteki szkolnej i jak jest zorganizowana biblioteka publiczna, jakie panują w niej reguły i kto może korzystać z jej zbiorów. Wyjaśnienie terminologii związanej z biblioteką, przypomnienie budowy książki  i zasad jej ochrony, zapoznanie z układem księgozbioru dziecięcego. Gry i zabawy słowne, aforyzmy i sentencje związane z biblioteką.  

Klasa IV:
Temat: "Albumowe przygody, czyli nauka dla leniwych"
Zajęcia o charakterze warsztatowym z wykorzystaniem wiedzy na temat publikacji albumowych. Przeznaczone szczególnie dla tych, którzy napotykają trudności w czytaniu. Dzieci zdobywają wiedzę na temat tego, jakiego rodzaju książką jest album, jaka jest jego historia, etymologia nazwy. Odkrywają korzyści płynące z kontaktu z tego typu wydawnictwem. Uczniowie przeglądają wybrane ze zbiorów biblioteki albumy i analizują charakterystyczne cech. Podejmują próbę wspólnego stworzenia albumu „Dzieci – kwiaty” – książki, w której za pomącą różnych form opowiedzą o sobie.

Klasa V:
Temat: "Literatura popularnonaukowa – mali naukowcy w świecie książek"
Uzasadnienie i uzmysłowienie młodym czytelnikom jak pasjonującą i pożyteczną lekturą mogą być wydawnictwa popularnonaukowe. Określenie różnic między literaturą piękną a popularnonaukową. Zapoznanie się z konstrukcją tego typu wydawnictw. Omówienie elementów informacyjno- pomocniczych ułatwiających korzystanie z książek naukowych. Praca w grupach tematycznych z wykorzystaniem serii „Patrzę. Podziwiam. Poznaję”. Wykonanie czterech zadań i prezentacja rezultatów wspólnych poszukiwań.

Klasa VI:
Temat: "Katalogi biblioteczne i ich funkcje"
Zasady korzystania z katalogów on-line, porównywanie tradycyjnych katalogów z katalogiem komputerowym.

Klasa VII-VIII:
Temat: "Najważniejsze biblioteki Warszawy"
Omówienie warszawskich bibliotek ze szczególnym uwzględnieniem Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Woj. Mazowieckiego - jej katalogów i baz danych.

 

Wypożyczalnia nr 71

Wypożyczalnia nr 71 zaprasza na lekcje:

Klasy I – II: „Moja pierwsza wizyta w Bibliotece” - zapoznanie z biblioteką i jej ofertą, regulaminem i zasadami korzystania ze zbiorów, prezentacja najnowszych wydawnictw z literatury dziecięcej i popularnonaukowej. Lekcja przeznaczona również dla najstarszej grupy przedszkolnej.        

Klasy I - III: „Od piktogramów do książki elektronicznej” krótka historia pisma i form książki, prezentacja plansz z przykładami piktogramów, hieroglifów, pisma klinowego, pisma węzełkowego, zwoju, manuskryptu. Lekcja przeznaczona również dla najstarszej grupy przedszkolnej. 

Klasa IV – VI: „Katalogi biblioteczne i ich funkcje” zasady korzystania z katalogów on-line, porównanie tradycyjnych katalogów kartkowych z katalogiem komputerowym.

Lekcja przeznaczona również dla klas gimnazjalnych.

 

Czytelnia Naukowa nr VI

Czytelnia Naukowa nr VI zaprasza na lekcje:

Klasy gimnazjalne: „Źródła informacji w bibliotece” - katalogi komputerowe, kartkowe, encyklopedie i słowniki. Lekcje mają na celu zaznajomienie uczniów z organizacją i zasadami korzystania z czytelni. Praktyczne ćwiczenia uczą samodzielnego posługiwania się katalogami, wyszukiwania potrzebnych materiałów i prawidłowego wypełniania rewersów. Klasy ponadgimnazjalne: „Bibliografia załącznikowa” - celem tej lekcji jest zapoznanie uczniów z zasadami sporządzania opisu bibliograficznego różnych rodzajów dokumentów oraz redagowanie bibliografii załącznikowej. Przygotowane ćwiczenia umożliwią uczniom samodzielne wykonanie tych zadań.