Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy prowadzi lekcje biblioteczne dla najstarszych grup przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Celem lekcji jest kształcenie umiejętności korzystania z warsztatu informacyjnego biblioteki, umiejętności korzystania z różnych typów wydawnictw i wyszukiwania w nich informacji, kształtowanie nawyku czytania i korzystania z biblioteki. W trakcie lekcji omawiane są również zasady poszanowania zbiorów bibliotecznych jako dobra wspólnego. Ważnym zadaniem lekcji bibliotecznych jest przygotowanie uczniów do korzystania z krajowej sieci bibliotecznej.

Terminy lekcji są ustalane indywidualnie z pracownikami poszczególnych placówek Biblioteki.