Zorganizowane zajęcia grupowe w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 22 przeznaczone dla dzieci w wieku 7-11 lat, prowadzone w czasie wakacji i ferii zimowych. Spotkania letnie lub zimowe prowadzone są pod różnymi hasłami przewodnimi (np. „Podróże w czasie i przestrzeni”), do których dostosowana jest tematyka poszczególnych zajęć. Podczas spotkań wykorzystywane są różne formy pracy z dziećmi: czytanie fragmentów książek, pogadanki i dyskusje w oparciu o literaturę piękną i popularnonaukową, prezentacje multimedialne, zajęcia manualne, konkursy, gry i zabawy ruchowe.  Udział w zajęciach jest bezpłatny.