Osobom będącym trwale lub czasowo chorym, niepełnosprawnym oraz starszym zamieszkałym w pobliżu biblioteki oferowana jest nieodpłatna usługa dostarczania książek do domu.
Książki na telefon dostarczają:

  • Wypożyczalnia nr 28, ul 1 Sierpnia 36a, tel. 22 846-17-16.
  • Wypożyczalnia nr 30, ul. Ks. J. Chrościckiego 2, tel. 22 863-89-61/62.
  • Wypożyczalnia nr 71, ul. Żwirki i Wigury 1, tel. 22 846-03-51.