Placówki Biblioteki wykonują kserokopie z materiałów bibliotecznych na papierze formatu A4 i A3 w kolorze czarno-białym.

Umożliwiają również drukowanie materiałów własnych z komputerów przeznaczonych do użytku czytelników.

Koszty wykonania wyżej wymienionych usług podane są w cenniku, który stanowi załącznik do Regulaminu Biblioteki.