Projekt „Książeczka z Woreczka” realizowany we współpracy z Przedszkolami: nr 175 i nr 22, skierowany jest do grupy pięciolatków. Polega na przekazaniu do Przedszkoli przygotowanych zestawów książek w kolorowych workach (oznaczonych emblematami), które dzieci wypożyczają do domu na okres tygodnia.

Głównymi celami projektu są:

  • zapewnienie wychowankom Przedszkoli nr 175 i nr 22 stałego dostępu do różnorodnych książek;
  • nauka poszanowania wspólnej własności;
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności.


Bibliotekarz koordynujący projekt przeprowadza spotkania z dziećmi wyjaśniające cele i przebieg akcji, prowadzi zabawy z książką, sprawdza stan oferowanego księgozbioru, uzupełnia go o nowości wydawnicze.
Projekt rozpoczęto 16.09.2011 r.