Zajęcia dla dzieci w wieku 2,5-4 lata prowadzi p. Urszula Pawlak - psycholog i logopeda - w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 22  we wtorki o godz. 17.00 w trakcie roku szkolnego. Harmonogram podawany jest w aktualnościach.

 

Zajęcia są formą profilaktyki logopedycznej, ich celem jest rozwijanie mowy dzieci poprzez swobodne zabawy rytmiczne, słowne i ruchowe.

W programie przewidziane są ćwiczenia:

  • usprawniające aparat artykulacyjny
  • rozwijające percepcję słuchową
  • usprawniające funkcje mające wpływ na rozwój mowy: pamięć, koncentrację uwagi, myślenie
  • wzbogacające słownictwo i wiedzę o otaczającym świecie
  • wspomagające rozwój małej i dużej motoryki.