Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z Internetu w naszych placówkach:

  • Czytelni Naukowej nr VI (także możliwość korzystania z wi-fi),
  • Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 22 (e-pracownia Nowe Włochy),
  • Wypożyczalni nr 28 (e-pracownia Okęcie),
  • Wypożyczalni nr 71.

Zasady korzystania określa Regulamin.