Sprawozdanie z realizacji Budżetu Partycypacyjnego w listopadzie  2019 r.

 

475 – Teatrzyki w Bibliotece – 6 500,-

W listopadzie 2019 ze środków m.st. Warszawy w ramach Budżetu Partycypacyjnego zrealizowano zostały przedstawienia teatralne: w dniu 07.11.2019 r. pt. „Ahoj, Przygodo! w Wypożyczalni nr 71  za kwotę 400 zł oraz w dniu 26.11.2019 r. pt. „Polarna Przygoda w Wypożyczalni nr 28  za kwotę 700 zł

Razem: odbyły się 2 przedstawienia za kwotę 1100 zł.

Projekt został zakończony w listopadzie. Łącznie w ramach realizacji tego projektu wystawionych zostało dla publiczności 11 przedstawień teatralnych, zaprezentowanych w Wypożyczalni nr 28 oraz Wypożyczalni nr 71.