Sprawozdanie z realizacji Budżetu Partycypacyjnego w lipcu 2019 r.

523 – Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy ul. Ks. J. Chrościckiego 2 – 25 200,-

Projekt został zakończony. Łącznie zakupiono 991 jednostek inwentarzowych w tym: 803 książki, 123 audiobooki oraz 65 filmów na DVD na łączną kwotę 25 200 zł.

 

620 - Zakup nowości do bibliotek – 25 200,-

Wypożyczalnia nr 28 zakupiła 23 filmy DVD za kwotę 627,47 zł

Wypożyczalnia nr 71 zakupiła 12 audiobooków za kwotę 790,58 zł

Razem: zakupiono 35 jednostek inwentarzowych zbiorów na kwotę 1 418,05 zł