Sprawozdanie z realizacji Budżetu Partycypacyjnego w czerwcu 2019 r.

523 – Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy ul. Ks. J. Chrościckiego 2 – 25 200,-

Wypożyczalnia nr 30 zakupiła 107 książek i 11 audiobooków za kwotę 2 778,41 zł

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 zakupiła 128 książek, 30 audiobooków oraz 30 filmów DVD na kwotę 3 641,04 zł.

Razem: zakupiono 306 jednostek inwentarzowych zbiorów na kwotę 6 419,45 zł

Projekt został zakończony. Łącznie zakupiono 991 jednostek inwentarzowych w tym: 803 książki, 123 audiobooki oraz 65 filmów na DVD na łączną kwotę 25 200 zł.

 

620 - Zakup nowości do bibliotek – 25 200,-

Wypożyczalnia nr 28 zakupiła 28 audiobooków oraz 7 filmów DVD, a także 13 gier planszowych za kwotę 1 916,36 zł

Wypożyczalnia nr 71 zakupiła 16 audiobooków za kwotę 1 303,26 zł

Razem: zakupiono 64 jednostki inwentarzowe zbiorów na kwotę 3 219,62 zł

 

475 – Teatrzyki w Bibliotece – 6 500,-

W czerwcu 2019 ze środków m.st. Warszawy w ramach Budżetu Partycypacyjnego zrealizowano 2  przedstawienia teatralne: w dniu 06.06.2019 r. pt. „Nasz nowy kolega Mambo w Wypożyczalni nr 71  za kwotę 400 zł oraz w dniu 11.06.2019 r. pt. „Morskie opowieści” w Wypożyczalni nr 28  za kwotę 800 zł.

Razem: odbyły się 2 przedstawienia za kwotę 1 200 zł.