Sprawozdanie z realizacji Budżetu Partycypacyjnego w maju 2019 r.

523 – Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy ul. Ks. J. Chrościckiego 2 – 25 200,-

Czytelnia Naukowa nr VI zakupiła 15 książek za kwotę 569,47 zł

Wypożyczalnia nr 30 zakupiła 67 książek i 16 audiobooków za kwotę 2 185,08 zł

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 zakupiła 22 książki, 10 audiobooków na kwotę 721,67 zł.

Razem: zakupiono 130 jednostki inwentarzowe zbiorów na kwotę 3 476,22 zł

 

620 - Zakup nowości do bibliotek – 25 200,-

Wypożyczalnia nr 28 zakupiła 116 książek za kwotę 2 120,59 zł

Wypożyczalnia nr 71 zakupiła 8 książek za kwotę 171,00 zł

Razem: zakupiono 124 jednostki inwentarzowe zbiorów na kwotę 2 291,59 zł