Sprawozdanie z realizacji Budżetu Partycypacyjnego w kwietniu 2019 r.

523 – Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy ul. Ks. J. Chrościckiego 2 – 25 200,-

Czytelnia Naukowa nr VI zakupiła 32 książki za kwotę 1 472,18 zł

Wypożyczalnia nr 30 zakupiła 43 książki za kwotę 1 087,09 zł

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 zakupiła 30 książek, 13 audiobooków oraz 35 filmów DVD na kwotę 1 924,12 zł.

Razem: zakupiono 153 jednostki inwentarzowe zbiorów na kwotę 4 483,39 zł

 

620 - Zakup nowości do bibliotek – 25 200,-

Wypożyczalnia nr 28 zakupiła 159 książek, 40 audiobooków oraz 18 filmów DVD za kwotę 5 812,99 zł

Wypożyczalnia nr 71 zakupiła 58 książek za kwotę 1 410,67 zł

Razem: zakupiono 287 jednostek inwentarzowych zbiorów na kwotę 7 223,66 zł

 

475 – Teatrzyki w Bibliotece – 6 500,-

W kwietniu 2019 ze środków m.st. Warszawy w ramach Budżetu Partycypacyjnego zrealizowano 2  przedstawienia teatralne:

w dniu 11.04.2019 r. pt. „Czarownica u dentysty” w Wypożyczalni nr 71  za kwotę 400 zł oraz w dniu 16.04.2019 r. pt. „Księżniczka Rosa i Klimek” w Wypożyczalni nr 28  za kwotę 800 zł.

Razem: odbyły się 2 przedstawienia za kwotę 1200 zł.