Sprawozdanie z realizacji Budżetu Partycypacyjnego w lutym 2019

523 – Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy ul. Ks. J. Chrościckiego 2 – 25 200,-

Czytelnia Naukowa nr VI zakupiła 21 książek za kwotę 829,85 zł

Wypożyczalnia nr 30 zakupiła 88 książek i 10 audiobooków za kwotę 2 743,71 zł

Razem: zakupiono 119 jednostek inwentarzowych zbiorów na kwotę 3 573,56 zł

 

620 - Zakup nowości do bibliotek – 25 200,-

Wypożyczalnia nr 28 zakupiła 36 książek, 45 audiobooków oraz 8 filmów DVD za kwotę 1 941,71 zł

Wypożyczalnia nr 71 zakupiła 63 książki za kwotę 1 406,84 zł

Razem: zakupiono 152 jednostki inwentarzowe zbiorów na kwotę 3 348,55 zł

 

475 – Teatrzyki w Bibliotece – 6 500,-

W marcu 2019 ze środków m.st. Warszawy w ramach Budżetu Partycypacyjnego zrealizowano w dniu 07.03.2019 r. 1 przedstawienia teatralne pt. „Przygody Kuleczki, czyli o wielkiej sile marzeń” w Wypożyczalni nr 71  za kwotę 700 zł.