Sprawozdanie z realizacji Budżetu Partycypacyjnego w lutym 2019

523 – Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy ul. Ks. J. Chrościckiego 2 – 25 200,-

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 zakupiła 127 książek i 24 audiobooki za kwotę 3 090,48 zł

Czytelnia Naukowa nr VI zakupiła 56 książek za kwotę 1 935,97 zł

Wypożyczalnia nr 30 zakupiła 67 książek i 9 audiobooków za kwotę 2 018,34 zł

Razem: zakupiono 283 jednostki inwentarzowe zbiorów na kwotę 7 044,79 zł

 

620 - Zakup nowości do bibliotek – 25 200,-

Wypożyczalnia nr 28 zakupiła 102 książki, 29 audiobooków oraz 5 filmów DVD za kwotę 3 125,23 zł

Wypożyczalnia nr 71 zakupiła 134 książki za kwotę 3 082,97 zł

Razem: zakupiono 270 jednostek inwentarzowych zbiorów na kwotę 6 208,20 zł

 

475 – Teatrzyki w Bibliotece – 6 500,-

W lutym 2019 ze środków m.st. Warszawy w ramach Budżetu Partycypacyjnego zrealizowano w dniu 20.02.2019 r. 1 przedstawienie teatralne pt. Kot w butach w Wypożyczalni nr 28  za kwotę 400 zł.