Sprawozdanie z realizacji Budżetu Partycypacyjnego w lutym i marcu 2018 

Nowe Włochy

203 – Nowości książkowe dla Biblioteki przy ul. Chrościckiego 2 – 23 200,-

 

Luty

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 zakupiła 40 książek za 744,26 zł

Czytelnia Naukowa nr VI zakupiła 60 książek za 2 536,44 zł

Wypożyczalnia nr 30 zakupiła 93 książki za 2 331,40 zł

Razem: 193 książki za 5 612,10 zł

 

Marzec

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 zakupiła 62 książki za 1 212,60

Czytelnia Naukowa nr VI zakupiła 66 książek za 3 070,27

Wypożyczalnia nr 30 zakupiła 68 książek za 1 893,10

Razem: 196 książek za 6 175,97 zł

 

291 – Warsztaty dla dorosłych – 2 000,-

W marcu na zajęcia „Klubu za regałem” zakupiono materiały za sumę 446,61 zł.

W marcu odbyło się jedno spotkanie Klubu, w którym uczestniczyło 14 osób.

 

355 – Zakup „książek mówionych” oraz filmów na DVD dla Biblioteki przy ul. Chrościckiego 2 – 7000,-

Luty

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży 22 zakupiła 15 filmów i 35 audiobooków za sumę 824,78

Czytelnia Naukowa nr VI zakupiła 55 audiobooków za sumę 1 229, 63 zł.

Razem zakupiono 105 tytułów za sumę 2 054,41 zł

 

1916 - Wypożyczalnie gier planszowych w bibliotece – 5 440 zł

Realizacja tego projektu rozpocznie się w drugiej połowie roku po przeprowadzce Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 22 do pałacyku.

 

Wysokie Okęcie 

550 – Zakup nowości do bibliotek – 22 200,-

 

Luty

Wypożyczalnia nr 28 zakupiła   70 książek za 1 583,66 zł

Wypożyczalnia nr 71 zakupiła 110 książek za 2 594,92 zł

Razem:  180 książek za 4 178,58 zł

oraz

Wypożyczalnia nr 28 zakupiła 24 audiobooki za 598,45 zł

 

Marzec

Wypożyczalnia nr 28 zakupiła  35 książek za 825,90 zł

Wypożyczalnia nr 71 zakupiła 103 książki za 2 439,08 zł

Razem:  138 książek za 3 264,98 zł

oraz

Wypożyczalnia nr 28 zakupiła 31 audiobooków za 615,97 zł

 

2476 – Zakup gier planszowych dla Wyp. 28 – 3 050,-

 

W lutym zakupiono 5 gier za sumę      411,10 zł

W marcu zakupiono 9 gier za sumę     616,61 zł

Razem wydano na zakup 14 gier  1 027,71 zł

 

W lutym odbyły się dwa spotkania Klubu gier planszowych, w których uczestniczyło 6 osób. Wypożyczono 25 gier na zewnątrz, na miejscu udostępniono 14.

W marcu odbyły się trzy spotkania Klubu gier planszowych, w których uczestniczyło 7 osób. Wypożyczono 7 gier na zewnątrz, na miejscu udostępniono 18.

 

Zgodnie z wymaganiami projektowymi w lutym zakupiono naklejki do oznaczania zbiorów za kwotę 498,77 zł.