W lutym 2017 ze środków m.st. Warszawy w ramach Budżetu Partycypacyjnego zakupiono materiały plastyczne do Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 22 za kwotę  1199,89 zł.

Zrealizowano 5 zajęć (Spotkania z bajką i Wieczory z bajką i ciasteczkiem) z wykorzystaniem zakupionych materiałów, w których ogółem uczestniczyło 99 dzieci.

Zajęcia z dziećmi

W marcu 2017 ze środków m.st. Warszawy w ramach Budżetu Partycypacyjnego zakupiono materiały plastyczne do Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 22 za kwotę  1800,11 zł.
Zrealizowano 24 zajęcia (Klub Malucha Brzdąc, Spotkania z bajką, Wieczór z bajką i ciasteczkiem, Koszyk pełen bajek (dla dzieci ze żłobka), Kleks), w których uczestniczyło 415 dzieci.
fot. marzec

W kwietniu 2017 zrealizowano 18 zajęć z wykorzystaniem materiałów pochodzących z projektu "Otwórz się na sztukę", w których ogółem uczestniczyło 304 dzieci.
fot. kwiecień

W maju 2017 zrealizowano 14 zajęć z wykorzystaniem materiałów pochodzących z projektu "Otwórz się na sztukę", w których ogółem uczestniczyło 214 dzieci.
fot. maj