Na podstawie Umowy nr 18/15 dotyczącej finansowania zadań w ramach realizacji Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na rok 2015 Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie w kwocie 18.700,00 zł na następujące zadania:

 1. Zakup nowości do Wypożyczalni nr 30 – kwota 9.000,00 zł.
 2. Nasze kreatywne dzieci – kwota 3.000,00 zł.
 3. Odtwarzacz cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących w bibliotece, do wypożyczania – kwota 1.600,00 zł.
 4. Teatrzyki w bibliotece – kwota 2.800,00 zł.
 5. Prasa ekonomiczno-prawna w bibliotece – kwota 2.300,00 zł.

 

Opis realizacji zadań:

 

Ad. I.

W ramach zadnia „Zakup nowości do Wypożyczalni nr 30”  zakupiono 353 książki.
Z usług Wypożyczalni nr 30 w roku 2015 korzystało ponad 3000 zarejestrowanych czytelników, którzy w okresie od stycznia do października wypożyczyli ok. 46 000 książek.

 
Ad. II.

„Nasze kreatywne dzieci” – celem projektu było wsparcie działalności Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 22 poprzez zakup materiałów plastycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi.
W okresie od marca do października 2015 r. przeprowadzono 91 zajęć dla dzieci, w czasie których wykorzystywane były materiały plastyczne:

 1. „Spotkania z bajką” – zajęcia literacko-plastyczne dla grup przedszkolnych i zainteresowanych – 61 zajęć, 1043 uczestników.
 2. „Wspólne majsterkowanie” – 5 zajęć, 72 uczestników.
 3. „Klub Malucha” – 10 zajęć, 53 uczestników.
 4. „Lato w bibliotece” – 15 zajęć, 207 uczestników.

Ogółem w zajęciach uczestniczyło 1375 osób.


 Ad. III

Odtwarzacz książki cyfrowej mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących (Czytak Plus) został zakupiony w marcu 2015 r. i przekazany zgodnie z założeniami projektu do Wypożyczalni nr 28, która obsługuje osoby z dysfunkcją wzroku poprzez udostępnianie zbiorów audio. Czytak Plus jest bezpłatnie wypożyczany do domu wraz z nagranymi książkami mówionymi osobom, które okazały zaświadczenie potwierdzające dysfunkcję wzroku. Odtwarzacz książki mówionej jest wypożyczany na okres do 2 miesięcy.

Od marca do połowy listopada urządzenie było wypożyczone 7 razy.
Producent urządzenia udzielił Bibliotece rabatu w wysokości 20%.
Do zwrotu pozostała kwota: 357,60 zł.Ad. IV

„Teatrzyki w bibliotece” – zgodnie z założeniami projektu Biblioteka zakupiła do Wypożyczalni nr 71 cztery przedstawienia teatralne dla dzieci za ogólną kwotę 2.800,00 zł.

 1. W dniu 19.02.2015. o godz. 17.00 odbyło się przedstawienie pt. Pinokio w wykonaniu aktorów Teatru Lalkowego Czarodziej.
  Koszt 700,00 zł. Przedstawienie obejrzało 83 osoby.
 2. W dniu 16.04.2015. o godz. 17.00 odbyło się przedstawienie pt. Foszek Czyścioszek w wykonaniu aktorów Teatru DUET.
  Koszt 700,00 zł. Przedstawienie obejrzało 54 osoby.
 3. W dniu 08.10.2015. o godz. 17.00 odbyło się przedstawienie pt. Kot w butach w wykonaniu aktorów Teatru DUET.
  Koszt 700,00 zł. Przedstawienie obejrzało 82 osoby.
 4. W dniu 19.11.2015. godz. 17.00 odbyło się przedstawienie pt. Złota Kaczka w wykonaniu aktorów Teatru Lalkowego Czarodziej.
  Koszt 700,00 zł. Przedstawienie obejrzało 73 osoby.

Ogółem z możliwości obejrzenia bezpłatnego spektaklu teatralnego dla dzieci w lokalnej bibliotece skorzystało 292 osoby.
 

Ad. V

„Prasa ekonomiczno-prawna w bibliotece”. Projekt obejmował zakup rocznej prenumeraty dwóch tytułów czasopism: „Rzeczpospolita” i „Dziennik Gazeta Prawna” dla Wypożyczalni nr 71.

W okresie od stycznia do października z zakupionych tytułów skorzystano ok. 1500 razy.