Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego w listopadzie 2021

 

1553 – Zakup książek naukowych do Biblioteki Publicznej we Włochach  - 20 000,-

Wypożyczalnia nr 17 zakupiła 6 książek  za kwotę 247,15 zł

Wypożyczalnia nr 28 zakupiła 17 książek za kwotę 628,01 zł

Wypożyczalnia nr 71 zakupiła 20 książek za kwotę 906,77 zł

 Razem: zakupiono 43 jednostki inwentarzowe zbiorów na kwotę 1 781,93 zł

Projekt zakończył się łącznym zakupem 448 jednostek inwentarzowych za kwotę 20 000 zł.