Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego w październiku 2021

 1553 – Zakup książek naukowych do Biblioteki Publicznej we Włochach  - 20 000,-

Czytelnia i Wypożyczalnia Naukowa nr VI zakupiła 42 książki za kwotę 2 099,63 zł

Wypożyczalnia nr 17 zakupiła 25 książek  za kwotę 660,00 zł

Wypożyczalnia nr 28 zakupiła 20 książek za kwotę 704,75 zł

Wypożyczalnia nr 71 zakupiła 17 książek za kwotę 809,26 zł

 Razem: zakupiono 104 jednostki inwentarzowe zbiorów na kwotę 4 273,64 zł