Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego w sierpniu 2021

 1553 – Zakup książek naukowych do Biblioteki Publicznej we Włochach  - 20 000,-

Czytelnia i Wypożyczalnia Naukowa nr VI zakupiła 40 książek za kwotę 1 964,11 zł

Razem: zakupiono 40 jednostek inwentarzowych zbiorów na kwotę 1 964,11 zł