Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego w czerwcu 2021

1372 – Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki w Dzielnicy Włochy  - 100 000,-

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 zakupiła 168 książek za kwotę 3 514,46 zł

Wypożyczalnia nr 17 zakupiła 153 książki  za kwotę 3 644,76 zł

Wypożyczalnia nr 28 zakupiła 157 książek, 41 audiobooków oraz 15 DVD za kwotę 5 366,72 zł

Wypożyczalnia nr 30 zakupiła 43 książki i 25 audiobooków za kwotę 1 723,31 zł

Wypożyczalnia nr 71 zakupiła 73 książki i 41 audiobooków za kwotę 5 574,69 zł

Razem: zakupiono 716 jednostek inwentarzowych zbiorów na kwotę 19 823,94 zł

 

1553 – Zakup książek naukowych do Biblioteki Publicznej we Włochach  - 20 000,-

Czytelnia i Wypożyczalnia Naukowa nr VI zakupiła 43 książki za kwotę 2 438,66 zł

Wypożyczalnia nr 71 zakupiła 16 książek za kwotę 645,39 zł

Razem: zakupiono 59 jednostek inwentarzowych zbiorów na kwotę 3 084,05 zł