Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego w kwietniu 2021

1372 – Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki w Dzielnicy Włochy  - 100 000,-

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 zakupiła 104 książki za kwotę 2 007,46 zł

Czytelnia i Wypożyczalnia Naukowa nr VI zakupiła 10 książek za kwotę 386,89 zł

Wypożyczalnia nr 17 zakupiła 227 książek  i 40 DVD za kwotę 6 519,98 zł

Wypożyczalnia nr 28 zakupiła 151 książek, 26 audiobooków oraz 5 DVD za kwotę 4 471,27 zł

Wypożyczalnia nr 30 zakupiła 82 książki i 20 audiobooków za kwotę 2 454,36 zł

Wypożyczalnia nr 71 zakupiła 46 książek za kwotę 1 177,11 zł

Razem: zakupiono 711 jednostek inwentarzowych zbiorów na kwotę 17 017,07 zł

 

1553 – Zakup książek naukowych do Biblioteki Publicznej we Włochach  - 20 000,-

Czytelnia i Wypożyczalnia Naukowa nr VI zakupiła 14 książek za kwotę 645,81 zł

Razem: zakupiono 14 jednostek inwentarzowych zbiorów na kwotę 645,81 zł