Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego w październiku 2020

   506 – Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek  - 100 000,-

Wypożyczalnia nr 30 zakupiła 9 książek i 3 audiobooki za kwotę 201,92 zł

Wypożyczalnia nr 71 zakupiła 74 książki i 9 audiobooków za kwotę 3 374,70 zł

Razem: zakupiono 95 jednostek inwentarzowych zbiorów na kwotę 3 576,62 zł

W październiku realizacja projektu dobiegła końca. Łącznie zakupiono 3 880 jednostek inwentarzowych na łączną kwotę 100 000 zł.

 

1772 - Zakup gier planszowych dla bibliotek – 20 000,-

Wypożyczalnia nr 28 zakupiła 18 planszówek za kwotę 1 654,69 zł

Wypożyczalnia nr 17 zakupiła 26 planszówek za kwotę 1 419,10 zł

Razem: zakupiono 44 gry planszowe na kwotę 3 073,79 zł

 

1793 – Domowe kino w bibliotece na kocu i przy popcornie – 9 000, -

W październiku 2020 ze środków m.st. Warszawy w ramach Budżetu Obywatelskiego zakupiono artykuły tekstylne do aranżacji miejsca projekcji filmów (zasłony, haczyki) na kwotę 749,92 zł.