Realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego 2020 – wrzesień

 

 Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego we wrześniu 2020

506 – Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek  - 100 000,-

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 zakupiła 38 książek za kwotę 742,17 zł

Wypożyczalnia nr 17 zakupiła 40 książek za kwotę 1 002,07 zł

Wypożyczalnia nr 28 zakupiła 30 książek, 28 audiobooków oraz 2 DVD za kwotę 1 436,73 zł

Wypożyczalnia nr 30 zakupiła 41 audiobooków za kwotę 848,30 zł

Razem: zakupiono 179 jednostek inwentarzowych zbiorów na kwotę 4 029,27 zł

 

 

1772 - Zakup gier planszowych dla bibliotek – 20 000,-

Wypożyczalnia nr 28 zakupiła 14 planszówek za kwotę 1 260,54 zł

Razem: zakupiono 14 gier planszowych na kwotę 1 260,54 zł