Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego w kwietniu 2020

506 – Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek  - 100 000,-

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 zakupiła 49 książek i 1 audiobook za kwotę 996,24 zł

Czytelnia Naukowa nr VI zakupiła 64 książki za kwotę 2 743,37 zł

Wypożyczalnia nr 17 zakupiła 49 książek  za kwotę 923,58 zł

Wypożyczalnia nr 28 zakupiła 74 książki za kwotę 1 777,27 zł

Wypożyczalnia nr 30 zakupiła 51 książek za kwotę 1 608,12 zł

Wypożyczalnia nr 71 zakupiła 77 książek za kwotę 1 868,39 zł

Razem: zakupiono 365 jednostek inwentarzowych zbiorów na kwotę 9 916,97 zł