Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego w marcu 2020

506 – Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek - 100 000,-

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 zakupiła 25 książek i 65 DVD za kwotę 2 465,48 zł

Czytelnia Naukowa nr VI zakupiła 23 książki za kwotę 845,52 zł

Wypożyczalnia nr 17 zakupiła 36 książek za kwotę 940,01 zł

Wypożyczalnia nr 28 zakupiła 72 książki za kwotę 1 788,22 zł

Wypożyczalnia nr 30 zakupiła 32 książki za kwotę 873,61 zł

Wypożyczalnia nr 71 zakupiła 53 książki za kwotę 1 321,79 zł

Razem: zakupiono 306 jednostek inwentarzowych zbiorów na kwotę 8 234,63 zł

507 – Teatrzyki w Bibliotece – 15 000,-

W marcu 2020 ze środków m.st. Warszawy w ramach Budżetu Partycypacyjnego zrealizowano 1 przedstawienie teatralne:

· 05.03.2020 r. Smerfy i zaczarowany medalion w Wypożyczalni nr 71 za kwotę 500 zł.