Z przyjemnością informujemy, że nasza Biblioteka wzbogaciła się o dwie wrzutnie biblioteczne, które ułatwią Państwu oddawanie wypożyczonych zbiorów w terminie.
Do wrzutni można oddawać książki, czasopisma i płyty CD/DVD wypożyczone w różnych placówkach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Wyjątek stanowią gry planszowe, które należy przynieść do placówki, z której zostały wypożyczone.

Zwrot do wrzutni skutkuje zdjęciem pozycji z konta użytkownika w następnym dniu roboczym.
Oddanie zbiorów do wrzutni z opóźnieniem nie zwalnia z obowiązku zapłaty opłat naliczonych za nieterminowy zwrot.
Wrzutnia przy pałacyku w Parku Kombatantów będzie dostępna przez całą dobę, natomiast wrzutnia w przedsionku budynku przy ul. 1 Sierpnia 36a, w którym mieści się Wypożyczalnia nr 28, dostępna będzie codziennie w godzinach 6.00-22.00 od strony podjazdu dla wózków.
Zapraszamy do korzystania!