Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w związku z potrzebą ustalenia sytuacji osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących dzielnicę Włochy zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety przez osoby z niepełnosprawnościami bądź ich opiekunów do 31.10.2022.

Link do ankiety: Aktywny link do formularzy Google