2022

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy uzyskała w roku 2022 dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.


Zadanie: "Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0"

Logotypy Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Biblioteki Narodowej