Regulaminy podczas pandemii COVID -19

Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie aktualizacji zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st.Warszawy w stanie epidemii COVID-19 dla użytkowników - z dnia 15.02.2021, nieaktualne od 4.03.2021.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2021 - Zasady funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w stanie epidemii COVID-19 - z dnia 15.02.2021, nieaktualne od 4.03.2021.

Zarządzenie nr 24/2020 w sprawie kontynuacji zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st.Warszawy w stanie epidemii COVID-19 dla użytkowników  - z dnia 28.12.2020, nieaktualne od 15.02.2021.

Zarządzenie nr 18/2020 w sprawie aktualizacji zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st.Warszawy dla użytkowników w stanie epidemii COVID-19   Zarządzenie nr 18/2020 wersja dostępna - obowiązuje od 30.11.2020, nieaktualne od 15.02.2021.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2020 - Zasady - Załącznik 1 do 18/20 wersja dostępna - nieaktualne od 15.02.2021.

Zarządzenie nr 15/2020 w sprawie aktualizacji zasad funkcjonowania Biblioteki publicznej w Dzielnicy Włochy m.st.Warszawa dla użytkowników w stanie epidemii COVID_19 - obowiązujące od 1.10.2020, nieaktualne od 27.11.2020.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2020 - Zasady - nieaktualne od 27.11.2020.

Zasady funkcjonowania Czytelni w stanie epidemii COVID-19 obowiązujące od 29 czerwca 2020 r. - nieaktualne od 1.10.2020.

Zasady funkcjonowania Biblioteki w stanie epidemii COVID-19 obowiązujące od 11 maja 2020 r. - nieaktualne od 1.10.2020.

Regulamin i cennik obowiązujący od 25.05.2018r. do 30.09.2019r.

Zarządzenie(.pdf)

Regulamin Biblioteki(.pdf)

Ochrona danych(.pdf)

Cennik opłat(.pdf)

Oświadczenie dot. adresu niepełnoletniego czytelnika(.pdf)

Oświadczenie dot. adresu zamieszkania(.pdf)

 

Regulamin i cennik obowiązujący od 20.01.2017r. do 24.05.2018r.

Zarządzenie(.pdf)
Regulamin Biblioteki(.pdf)
Cennik opłat(.pdf)
Oświadczenie dot. adresu niepełnoletniego czytelnika(.pdf)
Oświadczenie dot. adresu zamieszkania(.pdf)


Regulamin wypożyczania odtwarzaczy „Czytak Plus” i cyfrowych książek mówionych osobom z dysfunkcją wzroku
obowiązujący od 15.07.2016r do 10.04.2018r.
Zarządzenie(.pdf)
Regulamin(.pdf)
Potwierdzenie wypożyczenia(.pdf)


Regulamin i cennik obowiązujący od 1.02.2016r. do 19.01.2017r.
Zarządzenie(.pdf)
Regulamin Biblioteki(.pdf)
Cennik opłat(.pdf)
Oświadczenie dot. adresu niepełnoletniego czytelnika(.pdf)
Oświadczenie dot. adresu zamieszkania(.pdf)


Cennik opłat obowiązujący od 15.04.2014r.
Zarządzenie(.jpg)
Cennik opłat(.pdf)


Cennik opłat obowiązujący od 17.02.2014r.
Zarządzenie(.pdf)
Cennik opłat(.pdf)


Regulamin wypożyczania odtwarzacza „Czytak Plus” i cyfrowych książek mówionych osobom z dysfunkcją wzroku obowiązujący od 31.01.2014r.
Zarządzenie(.jpg)
Regulamin(.pdf)
Potwierdzenie wypożyczenia(.pdf)


Regulamin obowiązujący od 15.10.2013r.
Zarządzenie(.pdf)
Regulamin Biblioteki(.pdf)


Regulamin obowiązujący od 15.03.2013r.
Zarządzenie(.pdf)
Regulamin Biblioteki(.pdf)
Cennik opłat(.pdf)


Regulamin obowiązujący od 1.07.2012r.
Zarządzenie(.pdf)
Regulamin Biblioteki(.pdf)
Cennik opłat(.pdf)


Regulamin obowiązujący od 1.01.2011r.
Zarządzenie(.pdf)
Regulamin Biblioteki(.pdf)
Cennik opłat(.pdf)


Cennik opłat obowiązujący od 11.02.2010r.
Zarządzenie(.pdf)
Cennik opłat(.pdf)


Regulamin obowiązujący od 01.01.2010r.
Zarządzenie(.pdf)
Regulamin Biblioteki(.pdf)
Cennik opłat(.pdf)


Regulamin obowiązujący od 15.04.2008r.
Zarządzenie(.pdf)
Regulamin Biblioteki(.pdf)
Cennik opłat(.pdf)


Regulamin obowiązujący od 1.08.2006r.
Zarządzenie(.pdf)
Regulamin Biblioteki(.pdf)


Regulamin obowiązujący od 2.11.2005r.
Zarządzenie(.pdf)
Regulamin Biblioteki(.pdf)