Fundacja im. Profesora Andrzeja Dembicza w roku 2022 finansuje działania na rzecz popularyzacji literatury i kultury Ameryki Łacińskiej i Karaibów prowadzone przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Logo Fundacji im. Profesora Andrzeja Dembicza