Fundusz Czytelnictwa

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy otrzymała
w latach 2006-2013 fundusze w wysokości 64300,00 zł
w ramach programu operacyjnego "Promocja czytelnictwa".
Pieniądze przeznaczono na zakup nowości wydawniczych